Utvrđen Prijedlog programa investiranja sredstava

U nastavku 133. sjednice, koja je održana u Sarajevu, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je utvrdila Prijedlog programa investiranja sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima – transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu  u iznosu od 107.000.000 KM.

Putem ovog programa će biti finansirana izgradnja dijela brze ceste Lašva – Nević Polje, za šta je predviđeno 100.000.000 KM.  Ova sredstva će biti iskorištena za izgradnju dijela trase od izlaza iz poslovne zone Vitez do Nević Polja (oko 5 kilometara) i od Selišta do ulaza u poslovnu zonu Vitez (oko 4 kilometra).

Ovim programom bit će finansirane  i zaobilaznice Mostar – Sjever (dionica Autoceste na koridoru Vc) sa 2.000.000 KM i Mostar – Jug  sa 5.000.000 KM. Ovaj prijedlog stupit će na snagu nakon usvajanja od strane Parlamenta Federacije BiH.

Sjedište JP Autoceste FBiH na novoj adresi, uspješna suradnja Autocesta i Grada Mostara

Danas u Mostaru, u ulici Adema Buća na broju 20, u prostorijama bivšeg Općinskog suda, u cilju što bolje reorganizacije poslovanja JP Autoceste FBiH je svečano otvorilo novo sjedište.

Svečanosti otvaranja novih prostorija, nazočili su članovi Uprave Poduzeća na čelu sa direktorom Adnanom Terzićem, članovima Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH i gradonačelnikom Grada Mostara Ljubom Bešlićem.

Direktor Terzić je ustvrdio da je ovo početak uspješne saradnje Grada Mostara i Autocesta Federacije, ne samo zbog najma ovog prostora, koliko zbog velike količine radova koje ova javna kompanija treba imati na prostorima oko Mostara.

“Useljavamo se u reprezentativan objekat koji je vlasništvo gradske uprave. U Mostaru kad ste na dvije adrese odmah u startu je pomisao da je to podjela, zato je jako bitno da će svi uposleni u ovom objektu, u koji smo uložili nešto sredstava za rekonstrukciju, moći obavljati svoje poslovne zadatke u najboljim mogućim uslovima”, kazao je Terzić.

Kazano je i kako je važno da se u funkciju vratio jedan objekat koji ima značajnu povjesnu vrijednost, u kojem su desetljećima bile smještene brojne važne institucije te da je on ovako spašen od propadanja.

“Ja se nadam da će Autoceste u narednom periodu izgraditi svoj objekat, gdje će biti svoji na svome i gdje će imati još bolje uslove nego što je to ovdje. Zadovoljstvo mi je isto što je Vlada Federacije BiH odlučila da obnovi Staklenu banku i u nju na adekvatan način smjesti svoje institucije, a to s druge strane ima važnu ulogu za sve građana i posjetitelje Mostara da se ruševine uklanjaju, jer je prošlo previše godina od rata. Tako nas mogu poslati svojim izgledom u neku bolju budućnost”, izjavio je  gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić.

Iznoseći planove za novu 2018. direktor Terzić je najavio novi ciklus od oko milijardu eura, od toga 500 miliona eura od EBRD-a, dok će ostale banke će pratiti taj iznos. Naglasio je da je plan Poduzeća u ovoj godini započeti izgradnju oko 49 kilometara autoputa, a to će podrazumijeva oko 450 miliona eura aktiviranih sredstava.

Novi rekonstruirani prostori JP Autoceste FBiH prostiru se na 1,977 m², a cijeli proces rekonstrukcije trajao je 60 dana. Objekat je uzet u zakup od Grada Mostara te da će sredstva od zakupnine ići direktno na račun Grada Mostara.

 

Press služba JP Autoceste FBiH

EIB traži ponavljanje tendera za dionicu Počitelj – Zvirovići

Evropska Investicijska Banka (Banka) je dana 27.12.2017. godine dostavila JPAC pismo u kojem traži da se postupak dodjele ugovora na izgradnji dionice Počitelj-Zvirovići ponovi.

Naime, Banka smatra da je došlo do povrede postupka nabavke uslijed objavljivanja povjerljivih informacija u pojedinim medijima. Navedeno je da su istim prekršene odredbe o povjerljivosti iz Ugovora o finansiranju zaključenog između BiH i Banke, iako je Uprava JPAC je učinila sve da zaštiti integritet procesa evaluacije ponuda koji je započeo 17.07. 2017. godine. U tom smislu, Banka u svom pismu nudi eksperta koji će, o trošku Banke, pomoći JPAC u ponovljenom postupku.

Uprava JPAC ni na koji način ne želi da ugrozi partnerski odnos sa Bankom kao jednim od ključnih finansijera u izgradnji Koridora Vc te će nastaviti komunkaciju sa Bankom u želji da se proces imenovanja eksperta i ponovnog tenderisanja sprovede što je prije moguće.

Uprava JPAC