Politika Uprave JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar nije ograničena samo na izgradnju i razvoj modernih autocesta već su naše aktivnosti usmjerene, također, na razvoj lokalnih zajednica, brigu i odgovornost za ljude i okoliš u kojem djeluje.

Želimo biti prepoznati kao društveno odgovorno preduzeće koje konstantno djeluje na poboljšanju odnosa sa lokalnom zajednicom ulažući u razne infrastrukturne projekte, stipendirajući najbolje studente i javno djelujući. Naše vrijednosti su i u doprinosu ekonomskog razvoja i povećanju privrednih aktivnosti u Bosni i Hercegovini uz transparentno i fer poslovanje.

Ulaganja u lokalnim zajednicama

Ulaganjima u lokalnu zajednicu nastojimo da podignemo na viši nivo kvalitet života građana. Zato razvijamo i održavamo otvoreni dijalog, konstantno i transparentno, sa državnim i međunarodnim institucijama, te sa lokalnom zajednicom. Svjesni da izgradnja autoceste utiče i na život lokalnih zajednica kroz koje prolazi Koridor Vc, pronalazimo način da uspostavimo kvalitetnu saradnju sa lokalnim zajednicama. Učestvujemo u izgradnji i rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta, ali i drugih infrastrukturnih projekata u lokalnim zajednicama.

Zaštita okoliša

Kvalitetno i profesionalno poslovanje je naš sistem vrijednosti. Obaveza ali i naša  jasna opredijeljenost kao društveno-odgovornog preduzeća da ulaže u oblast zaštite okoliša verifikovana je kroz uvođenje standarda ISO 14001. Osim mjera zaštite i nadgledanja, redovito se kontrolira upotreba ekoloških prihvatljivih sredstava u održavanju autoceste te materijali s minimalnim štetnim utjecajem na okoliš, a uz to i unaprjeđuju postojeće tehnologije održavanja autoceste. Zadovoljstvo nam je što smo uspjeli dobiti certifikat ISO 9001 i to pokazuje našu opredijeljenost ka uvođenju sistema kvaliteta i istrajnosti na radu u preduzeću koje u svom poslovanju koristi najsavremenije poslovne trendove u svijetu.

Razvoj mladih

U okviru svog poslovanja nismo zaboravili ni naše buduće stručnjake. Studenti građevinskih fakulteta u okviru svoje praktične nastave su posjetioci gradilišta, a svake godine stipendiramo po 25 najboljih studenta naročito u području građevine, saobraćaja, elektrotehnike i ostalih stručnih fakulteta bliskih djelatnosti preduzeća. Po završetku školovanja neki bivši stipendisti su dobili priliku da obave pripravnički staž, te mogućnost zapošljavanja, a studenti završnih godina studija da odrade praksu u preduzeću.

 

JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar je tim koji je prepoznat kao pokretač ekonomskog i društvenog razvoja.

Nagrade i priznanja koja to potvrđuju su:

SREBRENA PLAKETA UDRUŽENJA OBRAZOVANJE GRADI BOSNU I HERCEGOVINU

Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“, povodom obilježavanja 25 godina rada dodijelilo je jubilarnu Srebrenu zahvalnicu JP Autoceste FBiH, za neposredan doprinos u ostvarenju programskih ciljeva Udruženja.

ZAHVALNICA STUDENATA I PROFESORA POLITEHNIČKOG FAKULTETA U ZENICI

Zahvalnica je upućena JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar zajedno s inžinjerima i šefovima projekata na omogućenoj posjeti gradilištu koridora Vc  poddionici Drivuša – Klopče, kao i na kolegijalnosti i pristupačnosti, te nesebičnoj razmjeni informacija, uspješnoj saradnji i podršci studentima u njihovom obrazovanju.

Prva kompanija u BiH koja je dobila certifikat „CIPS“

JP Autoceste FBiH prva je kompanija u BiH i regiji, a iz oblasti cestogradnje prva u svijetu koja je svoje poslovanje uskladila sa zahtjevima međunarodnog standarda za nabavku ovlaštenog instituta za nabavku i snabdijevanje – Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS). Standardi CIPS-a znače potvrdu najvišeg stepena profesionalnosti u nabavkama. Dobivanjem CIPS-ovog certifikata preduzeće potvrđuje i osnažuje ugled kako u zemlji tako i u inostranstvu. Sve to vodi unapređenju poslovanja kroz kvalitetnije kontakte preduzeća na međunarodnoj sceni.

Nagrada za prvu implementaciju Oracle IaaS/PaaS u javnom sektoru

Ova prestižna plaketa je pokazatelj da JP Autoceste FBiH ide u korak s najsavremenijim IT trendovima i da se pozicioniralo kao vizionar u primjeni Cloud rješenja.

Zahvalnica Udruženja Ruku na srce uposlenicima JP Autoceste FBiH

Za pomoć pri realizaciji projekta “Nijedno dijete bez paketića 2017” pomoć socijalno ugroženoj djeci

Zahvalnica Udruženja Ruku na srce uposlenicima JP Autoceste FBiH

Za pomoć pri realizaciji projekta “Nijedno dijete bez paketića 2016” pomoć socijalno ugroženoj djeci

Zahvalnica Udruženja RVI paraplegičara KS

Za pomoć u realizaciji projekta pružanje pomoći pri zapošljavanju članova porodice

Zahvalnica Civilne zaštite Kladanj

Za doprinos u ublažavanju i saniranju šteta od prirodnih nepogoda u maju i avgustu 2014. godine na području općine Kladanj

Priznanje Poslovnih novina

U organizaciji Poslovnih novina u sklopu projekta 100 najvećih u privredi po 27. put dodijeljena su priznanja vodećim kompanijama u BiH prema ostvarenim rezultatima u 2013. godini. Podaci su obrađeni za sve pravne osobe iz cijele BiH, koje su predale svoje završne račune za 2013. godinu. Kompanije su, kao i do sada, rangirane prema veličini (velike, srednje i male) u četiri kategorije – ukupni prihod, neto dobit, izvoz i investicije. JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar su dodijeljene dvije nagrade što je potvrda i priznanje za uspješno poslovanje u prethodnoj godini, i to – u kategoriji velikih preduzeća Autoceste FBiH su prve po investicijama u 2013. godini (439,203,235 KM), te treća firma prema neto dobiti u 2013. godini (76,058,573 KM).

Priznanje Poslovnih novina

U organizaciji Poslovnih novina u sklopu projekta 100 najvećih u privredi po 26. put dodijeljena su priznanja vodećim kompanijama u BiH prema ostvarenim rezultatima u 2012. godini. Podaci su obrađeni za sve pravne osobe iz cijele BiH, koje su predale svoje završne račune za 2012. godinu. Kompanije su, kao i do sada, rangirane prema veličini (velike, srednje i male) u četiri kategorije – ukupni prihod, neto dobit, izvoz i investicije. JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar su dodijeljene dvije nagrade što je potvrda i priznanje za uspješno poslovanje u prethodnoj godini, i to – u kategoriji velikih preduzeća Autoceste FBiH su prve po investicijama u 2012. godini (291.155.510 KM), te treća firma prema neto dobiti u 2012. godini (86.347.115 KM).

Povelja Općine Ljubuški i zlatni grb

Povelja Općine Ljubuški i zlatni grb je priznanje koje se dodijeljuje za izuzetna postignuća Općine Ljubuški. Uručeno je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar zbog angažmana ovog preduzeća s ciljem unaprijeđenja i razvoja lokalne zajednice.