Nadzorni odbor na sjednici održanoj 11.06.2021. godine imenovao je vršioce dužnosti Uprave JP Autoceste FBiH:

Elmedin Voloder – v.d. direktor

Ivan Brkić – v.d. izvršni direktor za ekonomsko – financijske poslove

Ešef Džafić – v.d. izvršni direktor za projektiranje i građenje

Marin Jelčić – v.d. izvršni direktor za upravljanje i održavanje

Ajman Šoše – v.d. izvršni direktor za opće, kadrovske i pravne poslove