Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica), poddionica Vranduk – Ponirak potpisan je 15. maja 2019. godine.

Izvođač radova je konzorcij Azvirt L.L.C (Azerbejdžan) i Hering d.d. Široki Brijeg (BiH).

Nadzor nad izvođenjem radova vrši konzorcij DRI upravljanje investicij d.o.o. (Slovenija) – DIVEL d.o.o. Sarajevo (BiH).

Vrijednost Ugovora za izgradnju poddionice Vranduk – Ponirak je 76.592.799,03 eura s PDV-om, a sredstva su osigurana putem OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID).

Predviđeni rok izgradnje je 24 mjeseci odnosno august 2021. godine.

 

TEHNIČKI OPIS:

Trasa autoceste poddionica Vranduk – Ponirak je dio dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica) koja se na sjeveru nastavlja na poddionicu Nemila – Vranduk i na jugu na poddionicu Ponirak – Vraca. Ukupna dužina dionice prema projektu iznosi 5.3 km. Od objekata na trasi se izdvajaju mostovi Vranduk 1 (L=390 m) i Vranduk 2 (L=340 m) koji se izvode tehnologijom konzolne gradnje i tunel Vranduk (L=400 m) te tri manja vijadukta ukupne dužine 300 m. Specifičnost trase je tlocrtno i visinski razdvojen lijevi i desni kolnik autoceste zbog činjenice da se autocesta proteže kroz jako strme padine. Autocesta se nalazi u većem dijelu u zasjeku zbog čega je isprojektovan značajan broj visokih potpornih zidova koji će se raditi tehnologijom armirane zemlje.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZA PERIOD JULI/SEPTEMBAR 2021. 

Trasa: Na sektoru 4 radovi po novom projektu. Izgradnja armiranog nasipa, šipova, naglavnih greda,montaža gabiona i obložnih zidova na dužini od 900 metara. Na ostalim sektorima radovi nisu započeli.
Završno sa 30.09.2021. godine urađena su 492 šipa i 1657 ankera.
Deponije: Malinjak: sječa drveća i odvoz na deponiju, izrada pristupnog puta, izrada cjevastog propusta,
nasipanje, planiranje i valjanje materijala u slojevima.
Tunel Vranduk: Iskop do stacionaže 2+515.00 u desnoj tunelskoj cijevi. Obustavljen daljni iskop dok se ne izvede predusjek južnog portala. Redovni monitoring kontrolnih tačaka, izgradnja sekundarne podgrade do stacionaže 2+503,75.
U desnoj tunelskoj cijevi iskop do stacionaže 2+520.00 sa dužinom koraka 1,8-2,5 metara sa
ugradnjom mikroarmiranog betona debljine 15 cm te ugradnjom sidara dužine 4m. Obustavljen napredak izgradnje do konačne izrade predusjeka južnog portala lijeve tunelske cijevi. U toku ispitivanja ugrađenih sidara. U toku priprema za izgradnju južnog portala tunela.
Most Vranduk 1: Radovi na izgradnji mosta pri kraju; izvođeni radovi na rasponskoj konstrukuciji i zaštitnoj ogradi te pripremi skele za preostale segmente konstrukcije. U toku izvođenje posljednjeg segmenta rasponske konstrukcije na desnom objektu. Konstrukcija lijevog u potpunosti završena.
Most Vranduk 2: Radovi na izgradnji mosta pri kraju; izvođeni radovi na rasponskoj konstrkuciji i zaštitnoj ogradi te pripremi skele za preostale segmente konstrukcije. U toku izvođenje posljednjeg segmenta rasponske konstrukcije na lijevom objektu i izvođenje betonske sigurnosne opreme.
Vijadukt Crni potok: izvođeni radovi na sigurnosnoj obali i posljednim segmentima rasponske konstrukcije. Završena izgradnja konstrukcije mosta.
Vijadukt Koprivna 1: izvođeni radovi na sigurnosnoj obali i posljednim segmentima rasponske konstrukcije. U toku radovi na izvođenju betonske sigurnosne ograde. Svi ostali radovi na konstrukciji su završeni.
Radovi na mostu Koprivna 2 još nisu započeli. Prolongirano izvođenje asfalterskih radova i
odvodnje na objektima zbog kašnjenja na trasi.