Kupovina i dopuna ACC TAG uređaja može se realizovati na svim naplatnim mjestima.  Dopuna za prepaid billing korisnike se može realizovati i bez dolaska na naplatno mjesto, virmanskom uplatom na jedan od žiro računa JP Autocesta FBiH.

Cijena ACC uređaja iznosi 39 KM.

ACC uređaj možete dopuniti i kupiti na tri načina: gotovinski, virmanski i bankovnom karticom na svim naplatnim mjestima od 00:00 do 24:00 sata.

Ne, cijena cestarine je uvijek ista. Pogodnost za korisnike ACC usluge je dodatni bonus od 20% na uplaćeni iznos.

Za prepaid biling korisnike: Putem korisničkog web portala 0/24h. Prilikom ulaza/izlaza sa autoceste na displeju na ACC naplatnoj stazi je ispisano stanje ACC kredita ukoliko je korisnički račun dostigao prag žute liste. Nakon ulaska korisnika na tzv. žutu listu korisnik dobije e-mail notifikaciju da je dostigao podešeni prag žute liste te da je potrebno izvršiti uplatu na korisnički račun. Prag žute liste je default-no podešen na 20,00 KM što je moguće izmijeniti na korisničkom računu. Kada je stanje računa korisnika iznad podešenog praga žute liste, poruka na displeju na ACC naplatnoj stazi je: Sretan put! 

 

Za prepaid korisnike: Prilikom ulaza/izlaza sa autoceste na displeju na ACC naplatnoj stazi je ispisano stanje ACC kredita.

Za Prepaid billing korisnike omogućen je ulazak u minus za jednu transakciju u slučaju nedovoljnog iznosa kredita na korisničkom računu. Korisnik koji nema dovoljno sredstava na korisničkom računu može izvršiti dopunu računa na svim naplatnim mjestima ili koristit manuelnu naplatu cestarine uz obavezno odlaganje ACC TAG uređaja u zaštitnu kutiju.
Za prvu kategoriju vozila prepaid biling sistema jedan ACC TAG uređaj se može korisiti na više vozila isključivo prve kategorije uz prethodno podneseni Zahtjev za izmjenom i reprogramiranje ACC TAG uređaja. Korisnik je dužan obezbijediti nosač za ACC TAG uređaj na svim vozilima koja će korisitit uređaj.
Za drugu, treću i četvrtu kategoriju vozila ACC TAG uređaj se koristi isključivo za jedno vozilo za koje je i kupljen. Na samom uređaju su evidentirane registarske oznake vozila i samo to vozilo ga može i korisititi.

Nosače možete kupiti na benzinskim stanicama:

STUP Holdina Džemala Bijedića b.b.
KONJIC Holdina Podorašac b.b.
KISELJAK Holdina Josipa bana Jelačića 105
LEPENICA LIJEVO Holdina Mokrine b.b.
LEPENICA DESNO Holdina Mokrine b.b.
KRAVICE LIJEVO Holdina Zvirići 76
KRAVICE DESNO Holdina Zvirići 77
GOLUBINJA Holdina Donja Golubinja bb
ČENGIĆ VILA Energopetrol Bulevar Meše Selimovića 77
SEMIZOVAC Energopetrol Nova cesta b.b.
POFALIĆI Energopetrol Hamdije Ćemerlica 1
NEDŽARIĆI Energopetrol Bulevar Meše Selimovića b.b.
VISOKO 1 Energopetrol Sarajevska b.b.
KAKANJ Energopetrol Zgošćanska 1
ZENICA 3 Energopetrol Kamberovića čikma 17
ZETRA Energopetrol Alipašina b.b.
ST. PETLJA Energopetrol Kurta Schorta b.b.
KONJIC 1 Energopetrol Kolonija b.b.
KONJIC 2 Energopetrol Mostarska b.b.

ACC TAG postavlja se na samoljepljivi nosač koji se centralizirano postavlja na prednje vjetrobransko staklo vozila s unutrašnje strane. Za vozila sa kosim vjetrobranskim staklom, nosač za ACC TAG uređaj postavlja se u području retrovizora unutar vozila, a u slučaju vozila sa okomitim vjetrobranskim staklom postavlja se centralno na dnu vjetrobranskog stakla sa unutrašnje strane. U vozilima koja u vjetrobranskom staklu imaju providnu metaliziranu UV zaštitu od zračenja, uređaj se postavlja na označenom mjestu u području retrovizora ili na sjenilu (crna zaštita od sunca) iznad retrovizora.

Fizičko oštećenje, otuđenje ili gubitak ACC TAG-a korisnik je dužan prijaviti u roku od 3 dana sa Zahtjevom za blokiranje ACC TAG uređaja. Korisnik može kupiti zamjenski ACC TAG uređaj po važećoj cijeni. 

Korisnik dolaskom na naplatno mjesto popunjava Zahtjev stavka 5. ili dostavljanjem popunjenog Zahtjeva na jedan od e-mail adresa: acc@jpautoceste.ba ili help.desk@jpautoceste.ba 

Korisnik autoceste na izlaznoj traci plaća kaznenu tarifu u visini dvostrukog iznosa cestarine za najdužu relaciju i odgovarajuću klasu vozila od mjesta izlaza za korištenu dionicu autoceste.

U slučaju promjene registarskih oznaka na vozilu, prenošenja uređaja na drugo vozilo, promjene kategorije vozila i sl. korisnik je dužan dostaviti ACC TAG uređaj sa popunjenim zahtjevom na bilo koje od naplatnih mjesta kako bi se izvršila izmjena.

Invalidna lica sa 80% ili više procenata tjelesnog oštećenja, odnosno lica kod kojih postoji tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu invalidnost donjih ekstremiteta od 60% ili više.

Izrada rješenja za oslobađanje plaćanja cestarine traje 30 dana, od dana predaje dokumentacije.

Da, invalidna osoba se mora nalaziti u vozilu prilikom korištenja autoceste, ukoliko ne upravlja motornim vozilom.