Dokumentacija prema zahtjevima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) – Međunarodne nabavke

Projekat A kategorije BiH Koridor Vc u FBiH – Mostar sjever – Mostar jug 

Dokumenti za preuzimanje:

Knjiga 1: Studija o procjeni utjecaja na okoliš i društvo za dionicu Mostar sjever – Mostar jug 

Knjiga 2: Tehnički aneksi za dionicu Mostar sjever – Mostar jug 

Knjiga 3: Okolišni i društveni akcioni plan za dionicu Mostar sjever – Mostar jug 

Knjiga 4: Plan upravljanja biodiverzitetom za dionicu Mostar sjever – Mostar jug 

Knjiga 5: Netehnički sažetak za dionicu Mostar sjever – Mostar jug 

Knjiga 6: Plan uljučivanja zaiteresiranih strana za dionicu Mostar sjever – Mostar jug 

Knjiga 7: Okvir za otkup zemljišta i preseljenje za dionicu Mostar sjever . Mostar jug 

Plan upravljanja otpadom Mostar sjever – Mostar jug 

Projekat A kategorije BiH Koridor Vc u FBiH – Dio 3 (Tranša II) Mostar Jug – Tunel Kvanj

Dokumenti za preuzimanje:

Knjiga 1: Studija utjecaja na okoliš i društvo

Knjiga 2 : Tehnički aneksi za poddionicu petlja Mostar Jug – Tunel Kvanj

Knjiga 3: Okolišni i društveni akcioni plan za poddionicu patlja Mostar Jug – Tunel Kvanj

Knjiga 4: Plan upravljanja biodiverzotetom za poddionicu petlja Mostar jug – Tunel Kvanj

Knjiga 5: Netehnički sažetak za poddionicu petlja Mostar jug – Tunel Kvanj

Knjiga 6: Plan uključivanja zainteresiranih strana za poddionicu petlja Mostar jug – Tunel Kvanj

Knjiga 7: Plan za otkup zemljišta i ponovnu uspostavu izvora izdržavanja za poddionicu petlja Mostar jug – Tunel Kvanj

 

Obavještenje za javnost JP Autoceste u vezi sa napretkom na aktivnostima prije gradnje dionice autoceste Mostar jug-Tunel Kvanj 09.02.2021.


RETROSPEKTIVA AKTIVNOSTI ZA IZGRADNJU DIONICE MOSTAR JUG – BUNA, PODDIONICA MOSTAR JUG – TUNEL KVANJ 15.04.2021

Multikriterijska analiza za dionicu autoceste na Koridoru Vc: Mostar - Počitelj 2016


Multikriterijska analiza za dionicu autoceste na Koridoru Vc: Mostar jug - Buna 2017


EBRD kredit za Koridor Vc – Dio u Federaciji BiH Putnikovo Brdo – Medakovo

Dokumenti za preuzimanje:

Studija utjecaja na okoliš autoputa na Koridoru VC – LOT 1

Studija utjecaja na okoliš autoputa na Koridoru VC – LOT 2

Okvir za otkup i preseljeljenje zemljišta za Koridor Vc – mart 2017

Obilaznica oko Doboja u FBiH – Plan uljučivanja zainteresiranih strana, ažurirana u decembru 2018

Obilaznica oko Doboja u FBiH – Netehnički sažetak 2018

Akcioni plan zaštite okoliša i socijalnih pitanja

Obnovljena okolinska dozvola – LOT1

 


 

EBRD krediti za Koridor Vc – Dio 2 i 3

Ovim projektom obuhvaćena je izgradnja  sljedećih sedam dionica autoceste popisane ispod, od sjevera prema jugu:

Dionica dužine 10,4 km između Svilaja i Odžaka (Lot 1)
Dionica dužine 5,1 km između Poprikuša i Nemile (Lot 2)
Dionica dužine 5,8 km između Donje Gračanice i Klopča (Lot 2)
Dionica dužine 3,9 km između Tunela Zenica i Donje Gračanice (tj, 2,1 km km između Donje Gračanice i Zenice sjever  i 1,8 km dionice Ulaz u tunel Zenica – petlja Zenica Sjever / Donja Gračanica) (Lot 2)
Dionica dužine 2,0 km Tunel Ivan, kao dio dionice između Tarčina i Tunela Ivan (Lot 3)
Dionica dužine 7,2 km od Bune do Počitelja (Lot 4)

Dokumenti za preuzimanje:

Okolinska dozvola – Buna – Počitelj

Zahtjev za obnovu okolinske dozvole – Tarčin – Zukići

Akcijski plan preseljenja dionica Donja Gračanica-tunel Zenica

Plan otkupa zemljišta za poddionicu Buna – Počitelj

Netehnički sažetak

Dodatne procjene o bioraznolikosti

Okolišni i društveni akcioni plan

Okvirni plan upravljanja bioraznolikošću

Plan uključenje zainteresiranih strana

Tunel Zenica – Plan otkupa zemljišta i preseljenja

Okvir za otkup i preseljenje zemljišta za Koridor Vc – mart 2017

Procjena biodiverziteta – dionica Koridora Vc – dionica izlaz iz tunela Pečuj – ulaz u tunel Zenica 

Okolišni i društveni akcioni plan: dionica Donja Gračanica – Klopče i Svilaj – Odžak

Netehnički sažetak ažurirani

Plan uključivanja zainteresiranih strana ažurirani

Okolišni i društveni akcioni plan

Netehnički sažetak

Plan uključivanja zainteresiranih strana