Većina dionica autoceste je finansirana ili će se finansirati uz pomoć kreditnih aranžmana sa međunarodnim finansijskim institucijama, te je time JP Autoceste FBiH u obavezi pored nacionalnih zakona poštovati  pravila i standarde međunarodnih finansijskih institucija koji su vođeni političkim ciljevima EU i njihovim načelima održivog razvoja, uključivanja javnosti i odgovornosti. Provođenje ovih ciljeva i načela vrši se i nadzire kroz alate koji su propisani u Okolišnoj i socijalnoj politici EBRD-a te Okolišnim i socijalnim standardima EIB-a, čiji ciljevi su jedinstveni, a to je promovisanje održivog i inkluzivnog rasta uz istovremeno očuvanje prirodnog i društvenog okruženja kroz interdisciplinarni pristup.

Pored institucionalno dostupnih redovnih i vanrednih pravnih okvira i postojećih institucionalnih kanala, koji također štite interese zainteresovanih strana, JP Autoceste FBiH kao klijent je u skladu sa pomenutim propisima i pravilima finansijera projekta (EIB-a i EBRD-a) uspostavilo formalnu proceduru ili proces za upravljanje pritužbama radnika i lokalnih zajednica.

Ukoliko želite saznati više o Pritužbenom mehanizmu JP Autoceste FBiH, to možete učini na slijedećem linku: Mehanizam za žalbe

Za svaku organizaciju je važno efektivno i pravovremeno rješavanje pritužbi jer se na taj način osigurava dobar odnos sa svim zainteresovanim stranama. U kontekstu projekta, upravljanje pritužbama je sastavni dio zdrave strategije uključivanja zainteresovanih strana što je neophodno za uspješno izvođenje projekta.

Pritužbu možete uložiti na slijedeće načine:

JP Autoceste FBiH
Mehanizam za pritužbe
N/P Kontakt osoba mehanizma pritužbi

Sjedište u Mostaru:
Adema Buća 20
88000 Mostar
Operativni ured u Sarajevu:
Hamdije Kreševljakovića 19
71000 Sarajevo

E-mail: prituzbe@jpautoceste.ba
Telefon: +387 36 512 300
Fax: +387 36 512 301