Reklamacije se podnose ukoliko ste imali problem prilikom naplate cestarine na Zahtjevu korisnika naplate cestarine. Rok za podnošenje reklamacije je 8 dana od momenta nastanka predmetne reklamacije, a u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine.
Zahtjevi korisnika koji se nisu pridržavali uvjeta propisanih Pravilnikom o sistemu naplate na brzim cestama, autocestama i objektima sa naplatom u FBiH, Uredbom o naplati naknade za korištenje autoceste A1, uputstava i Općih uvjeta za korištenje autoceste i ACC usluge neće biti razmatrani.
Reklamacije korisnika naplate cestarine se šalju na mail adresu reklamacije.cestarina@jpautoceste.ba, poštom ili se dostavljaju na Protokol JP Autoceste FBiH na adresu:

 

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Hamdije Kreševljakovića 19

71000 Sarajevo

sa naznakom ”Za Službu kontrole naplate cestarine”

 

Preuzmi dokumente: