U ovom dijelu možete naći propise i zakone koji reguliraju osnivanje, poslovanje, upravljanje i obavljanje djelatnosti JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar te opće akte preduzeća.

Zakoni

Zakon o privrednim društvima FBiH SN 81/15

Zakon o cestama FBiH SN 12/10

Ispravka Zakona o cestama FBiH SN 16/10

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama FBiH SN 66/13

Zakon o autocesti na Koridoru Vc SN 8/13

Zakon o javnim preduzećima u FBiH SN 8/05

Zakon o koncesijama FBiH SN 40/02

Zakon o javnim nabavkama BiH SG 39/14

Zakon o eksproprijaciji FBiH SN 70/07

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o eksproprijaciji FBiH SN 36/10

Zakon o dopuni Zakona o eksproprijaciji FBiH SN 25/12

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji FBiH SN 34/16

Zakon o akcizama BiH SG 49/09

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini  SG BiH 91/17

Zakon o prekršajima BiH SG 18/12

Opći akti

Statut JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i odluke o izmjenama Statuta JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar 

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji poslova JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Pravilnik  o radu JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Izmjene i dopune Pravinika o radu JP Autoceste FBiH  d.o.o Mostar

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Etički kodeks JP Autoceste FBiH

Pravilnici

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Pravilnik o javnim nabavkama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Pravilnik o saobracaju u zimskim uslovima

Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom u BiH SG 6/06

Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za obavljanje vanrednog prijevoza u FBiH SN 16/10

Pravilnik za utvrđivanje prekomjerne upotrebe javnih cesta SN 69/10

Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za obavljanje vanrednog prijevoza SN 75/10

Pravilnik o turističkoj signalizaciji na putevima SG 13/07

Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama SG 16/07

Pravilnik o održavanju javnih cesta SN 57/15

Pravilnik o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u FBiH SN 53/15

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u FBiH 47/16

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine SN 8/18

Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestamma i objekuma s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine SN 6/20

Pravilnik o dopuni Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine SN 94/20

Pravilnik o uvjetima i visini naknade za korištenje cestovnog zemljišta za  pružanje usluga i obavljanje pratećih SN FBiH 81/10

 

Uredbe

Uredba o visini naknade za vanredni prevoz SN 87/10

Uredba o izmjeni Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1 SN 86/20

Uredba o naplati naknade za korištenje autoceste A1 SN 54/15

Uredba o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u FBiH SN 99/17

Odluke

Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine “Autocesta na Koridoru Vc” za period od 20 godina, SN FBiH 100/17

Odluka o kategorizaciji cesta u autoceste i brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste

Odluka o razvrstavanju javne ceste u kategoriju autoceste A1 SN FBiH 39/17

Odluka o osnivanju profesionalne vatrogasne jedinice JP Autoceste FBiH

Strategije

Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH “Autocesta na Koridoru Vc” za 2008 – 2028

Feasibility studija “Autocesta na Koridoru Vc” – završni izvještaj 

Transportna strategija Federacije BiH

 

Certifikati

CIPS Corporate Certifikat Primary Award

Certifikat za sistem upravljanja prema ISO 9001:2015

Certifikat za sistem upravljanja prema ISO 14001:2015

 

FIDIC

FIDIC crvena knjiga 1999. godina

FIDIC žuta knjiga 1999. godina 

 

Vodiči

Vodič kroz analizu troškova i koristi investicijskih projekata (2014 – 2020)