Vizija
Stvoriti cestovnu infrastrukturu najvišeg ranga, ekvivalentnu najsavremenijim saobraćajnicama u svijetu.

Misija
Gradimo, upravljamo i održavamo cestovnu infrastrukturu najvišeg ranga, društveno odgovorno djelujući sa posebnim fokusom na usklađenost sa okolišem i sa sigurnošću prometa.

Strategija
Strategija JP Autoceste je da ostvarujući planirane zadatke, uz kvalitetne kadrove, dobru koordinaciju i organizaciju, kvalitetan informacioni sistem ostvari profitabilno poslovanje i pozitivne finansijske rezultate, a posredno kroz bolju prometnu povezanost ostvari značajan uticaj na cjelokupni privredni razvoj u okruženju na kojemu se nalazi.
Budući da je planirana ekspanzija u gradnji na području Koridora Vc, u narednom periodu može se očekivati značajan uticaj na bruto društveni proizvod (BDP) u Federaciji BiH kroz povećanje zaposlenosti, ekspanziju građevinskog sektora te proizvodnju i prodaju građevinskog materijala potrebnog za gradnju.