Skupština JP Autoceste FBiH  je 26.07.2021.god na osnovu prethodne odluke Vlade FBiH donijela Odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar. Članovi Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH se imenuju na mandat od četiri godine, počevši od dana donošenja Odluke Skupšine JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

 

Dobroslav Galić, predsjednik,

Indira Čišić, član,

Marija Buntić, član,

Ante Vrdoljak, član,

Samir Kajimović, v.d. član