Zainteresovana pravna i fizička lica imaju mogućnost da postanu korisnici ACC usluge potpisivanjem pristupnice čime se prihvataju Opći uvjeti korištenje ACC usluge, te prilažući dodatnu dokumentaciju:

Fizičko lice:

  • Pristupnica za ACC uslugu
  • Kopija potvrde o registraciji vozila (prometna/saobraćajna dozvola)
  • Lična/osobna karta na uvid

Pravno lice:

  • Pristupnica za ACC uslugu – potpisana i pečatom ovjerena
  • Kopija ID broja preduzeća/firme
  • Kopija potvrde o registraciji vozila (prometna/saobraćajna dozvola)
  • Predočenje dokaza o uplati

Pristupnica se može preuzeti na svim naplatnim mjestima svakim danom 0 – 24 sata.

Preuzmi ovdje

Pristupnica za ACC uslugu