Ovaj prostor je Vaša prilika da postanete dio tima JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar tako što ćete poslati prijavu sa biografijom za moguća radna mjesta.

Molimo Vas da detaljno ispunite svako područje našeg obrasca za prijavu.

Prijava sa biografijom u pdf formatu
Prijava sa biografijom u doc formatu

Preporučujemo Vam da odredite s posebnim naglaskom područje interesovanja, odnosno poslovnu poziciju za koju se želite prijaviti. Ova informacija će nam omogućiti da na najbolji način odgovorimo na Vaš zahtjev. Vašu prijavu ćemo pažljivo razmotriti te Vas kontaktirati u skladu s trenutnim poslovnim potrebama i otvorenim radnim mjestima.

JP Autoceste FBiH zadržava pravo da potencijalnog/u kandidata/kinju pozove na razgovor i traži dostavljanje komplentne dokumentacije navedene u biografiji.

Popunjene prijave sa biografijom slati na e-mail: zaposljavanje@jpautoceste.ba