Izgrađeni dio autoceste A1 kojim upravljaju JP Autoceste FBiH dužine je cca. 91 km, i to dionica autoceste A1 Zenica jug – Tarčin u dužini od 81 km i dionica autoceste A1 Međugorje – Bijača u dužini od cca. 10 km. Pored navedenih dionica od februara mjeseca 2016. godine odlukom Vlade FBiH, JP Autoceste FBiH je preuzelo izgrađeni dio brze ceste BC1 Butila – Briješće dužine cca. 3,5 km na upravljanje i održavanje od JP Ceste FBiH koje su bile implementator izgradnje ove dionice.

Osnovna usluga koju pružamo društvenoj zajednici odnosno korisnicima autoceste je korištenje sigurne, savremene i prohodne autoceste. Osim osnovnog cilja, a to je sigurnost naših korisnika, jedan od temeljnih ciljeva je u svakom trenutku biti na usluzi korisnicima, razumijevati korisnikove potrebe, omogućiti nesmetano korištenje autocesta i ostalih infrastrukturnih objekata kojima upravljamo te stalno poboljšanje i modernizacija sistema autoceste.

Izgradnja i puštanje u promet novih dionica autocesta u proteklih godina znatno je povećala ukupnu sigurnost prometa na cestama u BiH te doprinijela trendu smanjenja broja nezgoda i nesreća  na razini cijele države.

Također je bitno naglasiti i da se izgradnjom pratećih uslužnih objekata na autocesti pružaju dodatne usluge vozačima i putnicima (benzinske postaje, trgovine, restorani, moteli, autoservisi i sl.). Na taj način također se korisnicima omogućuje sigurna i udobna vožnja i zadovoljavanje njihovih potreba za gorivom, odmorom, jelom, pićem, raznim tehničkim i servisnim uslugama.