Dobrodošli u Press JP Autoceste FBiH . Ovdje možete saznati sve informacije vezane uz naše preduzeće, kao što su vijesti, intervjui članova Uprave, objave medija o preduzeću, te press materijal.

Press JP Autoceste FBiH stručno i operativno obavlja poslove u vezi sa nastupom preduzeća u javnosti.

Press JP Autoceste FBiH učestvuje u planiranju i preduzimanju mjera za kontinuirano komuniciranje između preduzeća i njegovog okruženja.

Na blagovremen objektivan i svestran način informira javnost o realizaciji poslovne politike preduzeća, sugerira i priprema potrebna reagiranja i saopćenja, održava stalne kontakte sa novinarima i organizira konferencije za medije.

Redovnim ažuriranjem i održavanjem internet prezentacije preduzeća stručna i šira javnost se svakodnevno detaljno informira o svim aspektima poslovanja iz nadležnosti JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Kontaktirajte  Press JP Autoceste FBiH 

E-mali: press@jpautoceste.ba
 
Kontakti za novinare: +387 33 277 920, +387 33 277 975 i +387 36 512 328

 

U cilju brže i kvalitetnije saradnje sa medijskim kućama JP Autoceste FBiH je uvelo online proceduru za dobijanje saglasnosti za snimanje gradilišta autoceste na Koridoru Vc i brzih cesta, te dionica u prometu na A1, objekata i naplatnih mjesta u nadležnosti preduzeća.

Saglasnost za snimanje i/ili izvještavanje možete preuzeti klikom na pdf ispod.

Saglasnost čitko popuniti i proslijediti najkasnije dan prije željenog termina snimanja do 15:00 sati (saglasnost za subotu i nedjelju najkasnije u petak do 15:00 sati) na mail: press@jpautoceste.ba

SAGLASNOST ZA SNIMANJE/IZVJEŠTAVANJE 

Snimanje /izvještavanje sa tražene lokacije moguće je tek po dobijanju pismenog odobrenja od strane direktora JP Autoceste FBiH.