Značaj izgradnje autoceste na Koridoru Vc od neosporive je važnosti kao prioritetna veze sa evropskim koridorima i ostatkom kontinenta,  ali je neophodno istovremeno krenuti i u izgradnju brzih cesta i infrastrukturnih objekata nižeg ranga kako bismo kroz njihovu realizaciju i rekonstrukciju povećali i ubrzali protok roba, ljudi i kapitala unutar naše države.

Trenutno se radi na sedam gradilišta, ali to nije dinamika kojom smo zadovoljni i želimo je poboljšati. Nikada nismo bili bliže rješavanju tih suštinskih pitanja koja onemogućavaju ubrzanu izgradnju ozbiljnog infrastrukturnog projekta kao što je Koridor Vc. Imamo mnogo posla, sredstva su obezbijeđena i gradnja treba da krene puno brže i bolje.

Izgradnja tunela Prenj, dionice Mostar sjever-Mostar jug, dionice od Doboja preko Medakova do Žepča  su u prioritetu za ugovaranje i izgradnju u narednom periodu. Potpisivanje ugovora za ove dionice planirano je za narednu godinu.

Ostale su još samo dvije značajnije dionice, a to su Ovčari-tunel Prenj i dionica tunel Prenj-Mostar sjever. Ove dvije dionice bi trebale biti završene kad i tunel Prenj jer se navedeni tunel ne bi mogao koristiti bez njih, a predviđene su prije i iza tunela.

Koridor Vc za Bosnu i Hercegovinu znači bržu i lakšu komunikaciju sa razvijenijim sredinama, te bržu socijalnu i ekonomsku integraciju u evropsko okruženje.

Generalno jedan od velikih izazova je sam teren na kome se gradi Koridor 5c koji je izuzetno zahtjevan zbog planinskog dijela i  zahtjeva izgradnju većeg broja objekata. Impresivan je podatak da će na dijelu koridora koji prolazi kroz Federaciju BiH biti izgrađeno ukupno 138 mostova/vijadukata i 44 tunela. O toga je do sada izgrađeno ili je trenutno u izgradnji 19 tunela ukupne dužine od 22,3 kilometra. Kada je riječ o mostovima, do sada je u izgradnji 38 mostova / vijadukta ukupne dužine od 14,1 km.

Rok do 2028. godine je poprilično optimističan rok, koji je moguće ostvariti samo ukoliko se sve aktivnosti budu odvijale planski.

Od izuzetne važnosti je da počne  gradnja brzih cesta. Građani nekih kantona, poput Unsko-sanskog i Tuzlanskog, plaćaju akcize, a od toga nemaju nikakve koristi. Zato najavljujem angažman na gradnji brzih cesta Kladuša – Cazin – Bihać, autoceste Tuzla – Orašje, brze ceste od Mostara, preko Širokog Brijega, do granice s Hrvatskom, te brze ceste Lašva – Travnik – Jajce.

Potrebno je pojednostaviti i procedure.  Sadašnji Zakon o javnim nabavkama je jedan od razloga usporenosti procesa kao i nepostojanje Zakona o građenju na nivou FBiH. Pitanje kvalifikovane i osposobljene  radne snage već je izražen problem, kao i ukupna društveno-politička situacija u smislu odobravanja zaduženja i usporavanja procedura. Sve to utiče na dinamiku ugovaranja i same gradnje kao i ispunjavanja zacrtanih rokova.

Samo popravljanjem ukupne društveno – političke situacije i većim angažmanom svih strana uključenih u ovaj veliki projekt možemo osigurati da autoceste postanu pokretač ekonomskog i društvenog razvoj koji će pridonijeti ubrzanoj integraciji Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.

 

Elmedin Voloder, dipl.ing.građ