Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Tarčin – Konjic, poddionica Tarčin – Ivan, LOT 1, Tarčin – ulaz u tunel Ivan potpisan je 24. kolovoza/augusta 2020. godine.

Izvođač radova je konzorcij koji čine Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo (BiH) i Granit AD Skopje (Sjeverna Makedonija).

Nadzor nad izgradnjom vrši Institut IGH, d.d. Zagreb (Hrvatska).

Vrijednost Ugovora za izgradnju poddionice Tarčin – ulaz u tunel Ivan je 77.903.313,84 eura, odnosno 66.584.028,92 eura bez PDV-a i finansirase sredstvima osiguranima kod Europske investicijske banke (EIB)  i bespovratnim grant sredstvima odobrenim od strane WBIF (sredstva EU) u visini od 11,7 milijuna eura.

Predviđeni rok izgradnje je 20 mjeseci odnosno mart 2022. godine.

TEHNIČKI OPIS DIONICE:

Dužina LOT 1, Tarčin – ulaz u tunel Ivan, je 4,9 km. Početak ove poddionice je na kraju dionice Lepenica – Tarčin, odmah poslije petlje Tarčin. U prvom dijelu predmetne autoceste, na mjestu uklapanja u prethodnu dionicu pa sve do početka mosta M1 – Raštelica 1 (L=518 m), u dužini od 1200 m trasa je u dosta visokim nasipima i armiranoj zemlji.

Nakon ovog sektora trasa prelazi mostom Raštelica 1 na suprotnu padinu. Most prelazi preko magistralne ceste M17 i rijeke Kalašnice. Most ima 13 raspona.  Zbog ograničenog prostora predviđeno je odmorište tipa 1 (odmaralište bez uslužnih objekata).  Nakon lijevog odmorišta lociran je most M2 – Raštalica 2 (L=589 m), koji premoštava magistralnu cestu i širu dolinu, tako da ovaj most ima 19 raspona. Bitno je napomenuti da je na ovom mjestu magistralna cesta u usponu, sa tri trake (traka za spora vozila).  Desno odmorište zajedno sa uključnim i isključnim rampama locirano je na prostoru skoro od mosta M2 pa sve do ulaska u tunel Ivan.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZA PERIOD JULI/SEPTEMBAR 2021. 

Trasa – iskop, zamjena podtla i izrada nasipa, ugradnja geotekstila, armiranje nasipa geomržama, izradnja podužne i poprečne drenaže.
Uređenje deponije Raštelica – Široki isko na lokalnoj cesti Raštelica 1; široki ispkop i ugradnja nasipa na lokalnoj cesti.

Most Raštelica 1 – Iskop, izrada betonskih šipova, betoniranje temelja i betoniranje
stubova.
Most Raštelica 2 – Betoniranje stubova i izrada rasponske konstrukcije.
Potporni zidovi – Postavljanje armature za zaštitu kosina, ugradnja mlaznog betona, izrada geotehničkih sidar i izrada betonskih šipova.
Propusti – Izrada propusta na poprečnim profilima P42, P128, P235.
Izmještanje SN kolizije br.1 – Izmještanje NN kolizije br.1, Izmještanje NN kolizije br.2.