Vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi osobinama i stanju ceste, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta, gustini saobraćaja, saobraćajnim znacima i drugim saobraćajnim uslovima, tako da vozilo može blagovremeno da zaustavi pred svakom preprekom koju pod navedenim uslovima može da predvidi.

Na autocestama u Bosni i Hercegovini je zakonom propisana najveća dopuštena brzina od 130 km/h.

Strožija ograničenja brzine vrijede za sljedeća vozila:

  • 100 km na sat – za autobuse
  • 80 km na sat – za autobuse s lakom prikolicom, kao i za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500 kg a manja od 7500 kg
  • 80 km na sat – za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (karavan) ili laku prikolicu
  • 70 km na sat – za autobuse kada se obavlja organizovani prevoz djece, za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje, za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7500 kg i za teretna motorna vozila s priključnim vozilom

Kada upravljaju motornim vozilima, vozači navedenih vozila su dužni da se pridržavaju propisanih brzina i na cesti na kojoj je postavljenim saobraćajnim znakom dozvoljena veća brzina.