Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc dionica Tarčin – Konjic, poddionica Tarčin – Ivan, LOT 2, tunel Ivan potpisan je 28. oktobra 2019. godine.

Izvođač radova je Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo (BiH).

Nadzor nad izgradnjom vrši IRD Enigineering S.r.l. iz Italije.

Vrijednost Ugovora za izgradnju tunela Ivan je 57.628.570,37 eura bez PDV-a, a sredstva su osigurana putem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 50 milijuna eura  i bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 11,4 milijuna eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Predviđeni rok izgradnje je 30 mjeseci odnosno maj 2022. godine.

TEHNIČKI OPIS:

Tunel Ivan je dvocijevni tunel sa po dvije trake i proći će kroz planinski prijelaz Ivan Sedlo. Ukupna dužina desne tunelske cijevi je 1721,50 m, dok je lijeva tunelska cijev duga 1761,50 m i bit će pozicionirane ispod postojećeg tunela Ivan na magistralnoj cesti M-17. Nadmorska visina na ovoj lokaciji je u rasponu od 500 do 1020 m, a maksimalna visina nadsloja iznad tunelske konstrukcije iznosi oko 200 m. Tunel je projektiran  da se izvodi po Novoj Austrijskoj Tunelskoj Metodi (NATM). Po izlasku iz tunela trasa autoceste se privremenom prometnicom spaja sa magistralnom cestom M-17, koja označava kraj ove dionice. Privremena spojna cesta je dvosmjerna cesta sa po jednom trakom, duga je oko 700 m. Spojna cesta počinje od buduće kružne raskrsnice na magistralnoj cesti M-17 i dalje se penje preko postojećeg potoka, mostom dužine 15 m, do platoa bočnog naplatnog mjesta Bradina.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZA PERIOD JULI/SEPTEMBAR 2021. 

Nastavljeni su radovi na iskopu i ugradnji primarne obloge u svim tunelskim cijevima na obje strane tunela, jug i sjever. U lijevoj tunelskoj cijevi iskop je završen, a u desnoj tunelskoj cijevi preostaje 14,50 metara. Tokom sredine oktobra očekujemo da se završi kompletan iskop.
Betonski radovi na temeljima tunela su počeli u novembru 2020. godine i do 03.09.2021. godine je završeno 78% (obje cijevi), a betonski radovi na podnožnom svodu su počeli u decembru 2020. godine i do 30.09.2021. godine su završeni 70% (obje cijevi), a hidroizolacija / radovi na odvodnji su počeli u junu i do 30.09.2021. godine su završeni 10% (obje cijevi).

Radovi na ugradnji nasipa na glavnoj trasi i priključku na magistralni put M17 su nastavljeni, isti su do 30.09.2021. godine završeni 42% (glavna trasa) i 82% (priključak na M17).
Radovi na hidrauličkim objektima na potoku Sirovica su završeni kao i radovi na regulaciji potoka Jeha.