Ponovni javni konkurs / natječaj za izbor i imenovanje direktora JP Autoceste FBiH  d.o.o. Mostar – OTVORENO (objavljeno 18.01.2022.)

Ponovni javni konkurs / natječaj za izbor i imenovanje izvršnog direktora za opće, pravne i kadrovske poslove JP Autoceste FBiH  d.o.o. Mostar – OTVORENO (objavljeno 18.01.2022.)

Ponovni javni konkurs / natječaj za izbor i imenovanje izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove  JP Autoceste FBiH  d.o.o. Mostar – OTVORENO (objavljeno 18.01.2022.)

Ponovni javni konkurs / natječaj za izbor i imenovanje izvršnog direktora za upravljanje i održavanje  JP Autoceste FBiH  d.o.o. Mostar – OTVORENO (objavljeno 18.01.2022.)

Ponovni javni konkurs / natječaj za izbor i imenovanje izvršnog direktora za projektovanje i građenje JP Autoceste FBiH  d.o.o. Mostar – OTVORENO (objavljeno 18.01.2022.)

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos – ZATVORENO

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos – ZATVORENO

Javni  konkurs / natječaj za izbor kandidata za članove  Uprave JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar – ZATVORENO – PONIŠTEN

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos – ZATVORENO

OBAVJEŠTENJE o poništenju dijela Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme –  (objavljeno 13.12.2021.)

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos – ZAVRŠENO

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos – ZAVRŠENO

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos – ZAVRŠENO

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos – Savjetnik direktora – ZAVRŠENO

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos –  Inžinjer za građenje Odjela 3. – ZAVRŠENO

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos – Sekretar preduzeća – ZAVRŠENO

Konkurs za izbor i imenovanje rukovodioca – direktora odjela za  internu reviziju – ZAVRŠENO

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos – ZAVRŠENO

Javni konkurs/natječaj za izbor kandidata za člana Uprave JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar– ZAVRŠENO

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme  – ZAVRŠENO

Javni oglas za prijem radnika/pripravnika u radni odnos na neodređeno vrijeme – ZAVRŠENO

Javni konkurs/natječaj za izbor kandidata za članove Uprave JP Autoceste d.o.o. Mostar  – ZAVRŠENO

Konkurs za izbor i imenovanje Sekretara JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar – ZAVRŠENO

Konkurs za izbor i imenovanje rukovodioca – direktora odjela za  internu reviziju – ZAVRŠENO

Javni konkurs za izbor kandidata za članove Odbora za reviziju JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar – ZAVRŠENO