Kontakt

Besplatni INFO 080 02 03 06

Help desk : +387 36 281 385,  +387 36 281 384

Kontakti za novinare: +387 33 277 920, +387 33 277 975 i +387 36 512 328, e-mail: press@jpautoceste.ba

Etička linija: ako imate prijavu/pritužbu o kršenju propisa, posebno kršenja Etičkog kodeksa, dojavu možete podnijeti pisanim putem poštom ili na e-mail: prituzbe@jpautoceste.ba

Zaštita osobnih/ličnih podataka: +387 36 512 361 i +387 33 277 953, e-mail: dpo@jpautoceste.ba

Reklamacije korisnika naplate cestarine: reklamacije.cestarina@jpautoceste.ba

Pitanja u vezi s ACC uslugom molimo šaljite na: acc@jpautoceste.ba ili help.desk@jpautoceste.ba.

Pitanja u vezi s zahtjevom za oslobađanje plaćanja cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji BiH možete zatražiti na broj telefona: +387 36 512 340.

Sjedište u Mostaru

Adema Buća 20
88000 Mostar

Kontakti

+ 387 36 512 300
info@jpautoceste.ba

Operativni ured u Sarajevu

Hamdije Kreševljakovića 19
71000 Sarajevo

Kontakti

+ 387 33 277 900
info@jpautoceste.ba