JP Autoceste FBiH d.o.o. posluju na temelju usvojenih etičkih načela, a koje su usvojene Etičkim kodeksom.

Svaki zaposlenik, poslovni partner ili korisnik može prijaviti kršenje Etičkog kodeksa kao i druge nepravilnosti u poslovanju, npr. prevare, mobbing radnje, sumnja na korupciju.

Ako imate prijavu/pritužbu o kršenju propisa, posebno kršenja Etičkog kodeksa, dojavu možete podnijeti pisanim putem poštom ili elektronskom poštom na prituzbe@jpautoceste.ba

 

Dokumenti:

Etički kodeks JP Autoceste FBiH