Tabelarni prikaz plana izgradnje autoceste i brze ceste u 2021. godini

 

R.b. Dionica km Procijenjena /ugovorena (građenje + nadzor) vrijednost KM     (bez PDV-a) Izvor finansiranja Procenat (%) realizacije projekta Napomena / trenutni status
1 2 3 4 5 6 7
A) Dionice u izgradnji
1. Poprikuše – Nemila 5,5 356.486.038 EIB 90 mil. Eura       EBRD 70 mil. Eura Projektovanje: Žuti FIDIC Idejni projekat završen. Zaključen je ugovor za izgradnju i usluge nadzora nad izvođenjem radova i usluge tehničke pomoći. Ugovor je zaključen po modelu ugovora Žuti FIDIC. Za ovu dionicu je pribavljena urbanistička saglasnost i okolinska dozvola.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 0%
2. Vranduk – Ponirak 5,3 132.108.163 OFID 49 mil. Eura (dvije kreditne linije: 27.15 mil. USD i 24.30 mil. Eura) Projektovanje: 100% Glavni projekat završen. Zaključen je ugovor za izgradnju i usluge nadzora nad izvođenjem radova. Radovi ugovoreni po Crvenom FIDIC-u. Za ovu dionicu je pribavljena urbanistička saglasnost, građevinska dozvola i okolinska dozvola.
Eksproprijacija:100%
Građenje: 30%
3. Ponirak – Vraca 2,7 119.945.626     EIB 50 mil. Eura Projektovanje: 100% Glavni projekat završen. Zaključen je ugovor za konsultantske usluge za Tehničku pomoć za PIU JP Autoceste. Zaključen je ugovor za građenje i usluge nadzora. Radovi ugovoreni po Crvenom FIDIC-u. Pribavljena je urbanistička saglasnost, građevinska dozvola, te okolinska dozvola.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 28%
4. Vraca – Donja Gračanica 3,5 117.345.045 EBRD 80 mil. Eura (od čega se na ovu dionicu odnosi cca 56.7 mil. Eura) Projektovanje: 100% Idejni projekat – žuti FIDIC. Glavni projekat je završen. Potpisani ugovori za izvođenje radova i usluge nadzora nad građenjem. Za ovu dionicu je pribavljena urbanistička saglasnost, te okolinska dozvola.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 80%
5. Klopče – D.Gračanica 5,8 262.280.883 OFID 24 mil. Eura                OFID 48 mil. USD                       EBRD 76 mil. Eura (finansiranje ove dionice 65,1 mil. Eura) Projektovanje: 100% Glavni projekat je završen. Radovi na ovoj poddionici su završeni. Za ovu dionicu je pribavljena urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola. Završeni su glavni radovi, ostali su završni radovi i tehnički pregled poddionice.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 99%
6. Tarčin – Ivan –         Lot 1. Tračin – ulaz u tunel Ivan 4,9 134.330.881 EIB 50 mil. EUR           (za Lot 1.) Projektovanje: 100% Glavni projekat završen. Za ovu dionicu je pribavljena okolinska dozvola i urbanistička saglasnost. Građevinska dozvola je pribavljena 12/2019., zajedno sa Lot 2 Tunel Ivan. Zaključen je ugovor za izgradnju i usluge nadzora nad izvođenjem radova. Postupak za usluge tehničke pomoći za PIU je objedinjen sa postupkom za nabavku tehničke pomoći na dionici Kvanj – Buna i postupak je u toku. Radovi su ugovoreni po Crvenom FIDIC-u.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 15%
7. Tarčin – Ivan Lot 2. tunel Ivan 2 116.327.527 EBRD 50 mil. EUR       (za Lot 2.) Projektovanje: 100% Glavni projekat završen. Zaključeni su ugovori za izvođenje radova i usluga nadzora. Za ovu dionicu je pribavljena okolinska dozvola, urbanistička saglasnost i građevinska dozvola. Građenje na poddionici je otpočelo krajem 2019. godine. Radovi ugovoreni po Crvenom FIDIC-u.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 25%
8. Buna – Počitelj 7,2 46.550.733 EBRD 80 mil. Eura (od čega se na ovu dionicu odnosi 23.3 mil. Eura) Projektovanje: 100% Glavni projekat je završen. Potpisani ugovori za građenje i usluge nadzora. Zvanični početak radova na ovoj dionici je bio 03.08.2018. godine. Pribavljena je urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola. Pribavljena je dopuna odobrenja za građenje za izmještanje dalekovoda. Radovi ugovoreni po Crvenom FIDIC-u.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 82%
9. Počitelj – Zvirovići 11,1 172.949.609 EIB 100 mil. Eura Projektovanje: 100% Pribavljena je urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola. Zaključeni su ugovori za izvođenje radova, usluge nadzora nad izvođenjem radova i TA za PIU Jedinicu JP Autoceste. Radovi su podijeljeni na dva lota: Lot 1. petlja Počitelj – početak mosta Počitelj i kraj mosta Počitelj – Zvirovići, a Lot 2. most Počitelj. Radovi ugovoreni po Crvenom FIDIC-u.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 29%
10. BC Prača – Goražde (I faza) 13,7     (5.8) 72.977.897 Odluka Vlade FBiH o usvajanju programa utroška  dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim preduzećima” Projektovanje: 100% Idejni projekat završen. Tunel dužine L=5,5 km se radi po modelu ugovora – Žuti FIDIC. Izrađen je glavni projekat, izdano odobrenje za građenje. Ugovor za izgradnju potpisan, kao i za usluge nadzora. Za ovu dionicu je pribavljena okolinska dozvola i ishodovana urbanistička saglasnost.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 25%
11. Regionala R2425a Tromeđa – Zvirovići 5,8 6.194.818 Finansiranje iz prihoda od akcize Projektovanje: 100% Glavni projekat završen. Zaključen je ugovor za izvođenje radova i usluge nadzora nad izvođenjem radova.
Građenje: 92%
12. Sarajevska obilaznica (lot 3B) 1,5 21.359.977 Finansiranje iz prihoda od akcize Projektovanje: 100% Glavni projekat je završen. U toku je tenderska procedura za izbor izvođača radova. Za usluge nadzora zaključen je ugovor. Za ovu dionicu je pribavljena urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola. Radovi će se ugovarati po Crvenom FIDIC-u.
Eksproprijacija: 98%
Građenje: 0%
B) Dionice za koje je tenderska procedura u toku
13. Putnikovo brdo – Medakovo 8,5 123.845.405 EBRD 60 mil. Eura Projektovanje:  95% Izrada Glavnog projekta je u završnoj fazi. Pribavljena je okolinska dozvola. Radovi će se ugovoriti po Crvenom FIDIC-u. U toku je tenderska procedura za izbor izvođača radova i usluga nadzora.
Eksproprijacija: 10%
Građenje: 0%
14. Nemila – Vranduk 5,7 70.409.880,00 KFAED 36 mil. Eura Projektovanje: 100% Glavni projekat završen. Tenderske procedure za izvođača radova i konsultantske usluge nadzora su u toku. Pribavljena je urbanistička saglasnost i okolinska dozvola. Radovi će se ugovarati po Crvenom FIDIC-u.
Eksproprijacija: 85%
Građenje: 0%
15. Kvanj – Buna (tunel Kvanj) 5,2 201.366.923 EIB 100 mil. Eura Projektovanje: Žuti FIDIC Idejni projekat završen. Ugovor će biti po modelu ugovora Žuti FIDIC. Urbanistička i okolinska saglasnost su pribavljene. Nakon izbora tehničke pomoći za proceduru nabavke za Tunel Kvanj – Buna, pokrenut je postupak nabavke radova za izgradnju autoceste te konsultantskih usluga nadzora i tehničke pomoći za PIU. Postupak nabavke usluga nadzora je okončan i potpisan je ugovor. Postupak za usluge tehničke pomoći za PIU je objedinjen sa postupkom za nabavku tehničke pomoći na poddionici Tarčin – tunel Ivan i postupak je u toku.
Eksproprijacija: 95%
Građenje: 0%
16. Mostar Jug – Kvanj 9,2 140.583.567 EBRD 60 mil. Eura Projektovanje: Žuti FIDIC Idejni projekat je završen. Radovi će se ugovoriti po Žutom FIDIC-u. U toku je pribavljanje okolinske saglasnosti u sklopu kojeg će se održati i javna rasprava o usvajanju SUO. U toku je priprema tenderske dokumentacije za odabir izvođača radova, dok je procedura odabira konsultanta za usluge nadzora pokrenuta.
Eksproprijacija: 80%
Građenje: 0%
17. BC Lašva – Nević Polje (lot 1. Vitez – Nević Polje) 24.5 (5.5) 55.000.000 Odluka Vlade FBiH o usvajanju programa utroška  dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim preduzećima” Projektovanje: 100% Glavni projekat završen. Dobijena je urbanistička saglasnost i načelna saglasnost za građenje. U toku je tenderska procedura za izbor izvođača radova po ubrzanom postupku. Radovi će se ugovarati po Crvenom FIDIC-u.
Eksproprijacija: 40%
Građenje: 0%
C) Dionice za koje su pripremne aktivnosti za gradnju u toku
18. Medakovo – Ozimice 21,7 340.500.000 Finansiranje cijele dionice Medakovo – Poprikuše EIB ( do 340 mil. Eura i WBIF grant ) Projektovanje:  90% Izrada Glavnog projekta je u toku. Pribavljena je urbanistička saglasnost, te obnovljena okolinska dozvola. Radovi će se ugovoriti po Crvenom FIDIC-u.
Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%
19. Ozimice – Poprikuše 12,8 355.750.000 Finansiranje cijele dionice Medakovo – Poprikuše EIB ( do 340 mil. Eura i WBIF grant ) Projektovanje:  0% Urađen je Idejni projekat 2006. godine, te analiza i optimizacija istog u toku 2013/2014.godine. U istom periodu urađena je dopuna studije izvodljivosti za navedenu dionicu. Pribavljena je okolinska dozvola. U toku 2019. godine urađena je projektna dokumentacija za izmjenu završnog dijela Ozimice – Poprikuše, dužine cca 1,1 km, te elaborat eksproprijacije i parcelizacije od krajnje tačke dionice Poprikuše – Ozimice dužine cca 6km prema sjeveru. Raspisan je tender za izradu Glavnog projekta. Radovi će se ugovoriti po Crvenom FIDIC-u.
Eksproprijacija: 80% (dio trase od 6 km)
Građenje: 0%
20. Ovčari – Mostar Jug
21. A Ovčari – Prenj 11 303.544.816  EIB i EBRD                (do 600 mil. Eura)       aplicirano i za grant sredstva WBIF Projektovanje:  0% Završen idejni projekt. Osigurana su grant sredstva WBIF-a za izradu glavnog projekta. TOR je usaglašen između IFICO-a, EUD i IFI te obuhvata sve što je traženo aplikacijom. Za implementaciju zadužen IPF 8. Izrada studijske dokumentacije počela u Q3 2020, početak izrade glavnog projekta očekuje se u Q1 2021.
Ishodovana je prethodna vodna saglasnost. Studija uticaja na okoliš je odobrena od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma i održane su javne rasprave. Podnesen je zahtjev za izdavanje okolinske dozvole. Izrada dopune Studije utjecaja na okoliš je u toku. Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon okolinske dozvole.
Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%
21. B Tunel Prenj 12 488.175.168  EIB i EBRD                (do 600 mil. Eura)       aplicirano i za grant sredstva WBIF Projektovanje: Žuti FIDIC Idejni projekat za tunel Prenj je završen. U saradnji sa spoljnim saradnicima sačinjen je Program dodatnih istražnih radova. U toku je realizacija dijela Programa koji se odnosi na hidrogeološka istraživanja i probno IG kartiranje i istraživanje iz Programa dodatnih istražnih radova.
Ishodovana je prethodna vodna saglasnost. Studija uticaja na okoliš je odobrena od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma i održane su javne rasprave. Podnesen je zahtjev za izdavanje okolinske dozvole.  Kroz WBIF grant su započete aktivnosti za izradu dopune Studije uticaja na okoliš kao i prateće dokumentacije vezane za socijalna i ekološka pitanja projekta.
Implementacija projekta je planirana prema Žutom FIDIC. U saradnji sa CTP Zagreb izrađen je projektni zadatak za izradu Kvantitativne Analize Rizika i pratećih studija (Studija o ventilaciji, Studija procjene rizika za transport opasnih materija, Studija procjene rizika od požara). Finansiranje i izrada Analize i pratećih studija realizirat će se putem fonda koji provodi Program tehničke pomoći Europske unije – Connecta. Početak izrade studija je bio u junu 2020., a završetak je predviđen za decembar 2020. Zbog situacije sa pandemijom, nije ispoštovan rok ostavljen za decembar. Izrada studijske dokumentacije za analizu rizika je u toku, očekuje se završetak u Q2 2021.
Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%
21. C Tunel Prenj (izlaz) –
Mostar Sjever
13 264.428.216  EIB i EBRD                (do 600 mil. Eura)       aplicirano i za grant sredstva WBIF Projektovanje:  0% Završen idejni projekt. Ishodovana je prethodna vodna saglasnost. Studija uticaja na okoliš je odobrena od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma i održane su javne rasprave. Podnesen je zahtjev za izdavanje okolinske dozvole. Izradu dopune Studije uticaja na okoliš kroz WBIF grant započela je u oktobru 2020. godine. Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon okolinske dozvole. Implementacija projekta je planirana prema Crvenom FIDIC-u. Osigurana su grant sredstva WBIFa za izradu glavnog projekta. Izrada studijske dokumentacije počela u trećem kvartalu 2020., početak izrade glavnog projekta očekuje se u januaru 2021. godine.
Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%
21 D. Mostar Sjever –
Mostar Jug
15 385.689.676  EBRD i konzorcij domaćih banaka Projektovanje: Žuti FIDIC Idejni i glavni projekat su ranije izrađeni, ali je trasa autoceste izmijenjena Prostornim planom posebnih obilježja od značaja za Federaciju – Autocesta na Koridoru Vc. Idejni i glavni projekat će biti ažurirani kroz FIDIC Žutu knjigu. Za ovu poddionicu su izvedeni istražni radovi i izrađena preliminarna geotehnička misija G1 za trasu usvojenu Prostornim planom. Izrađen je projektni zadatak za izradu Studije uticaja na okoliš i Studije za pribavljanje prethodne vodne saglasnosti. U toku je izrada Studije uticaja na okoliš i ostalih dokumenata prema politici zaštite okoliša i socijalnih pitanja EBRD-a. Predmetna dokumentacija se izrađuje od grant sredstava EBRD-a, a konsultant je Enova d.o.o. Sarajevo. Nakon toga trebalo je dopuniti SUO i prateće dokumente, potrebno je pribaviti prethodnu vodnu saglasnost, održati javnu raspravu o usvajanju SUO, a potom pribaviti okolinsku saglasnost. SUO je završena od strane konsultantske kuće ENOVA d.o.o. Sarajevo, te poslana na pregled EBRD-u.
Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon okolinske dozvole.
Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%