• Usluge projektovanja koje se finansiraju iz vlastitih sredstava
Naziv investicije
Finansiranje vlastitim sredstvima
1.
Generalni projekat i pre-fizibiliti studija brze ceste Mostar-Široki Brijeg-granica HR- nastavak aktivnosti
2. Revizija Korekcija postojećeg glavnog projekta brze ceste Lašva-Nević polje u području poslovnih zona
3. Izrada Idejnog projekta i pre-fizibiliti studije modernizacije postojeće saobraćajnice i podizanje do nivoa brze ceste granica Hrvatske-Bihać-Ključ 125 km
4. Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja modernizacije postojeće saobraćajnice do nivoa brze ceste granica Hrvatske-Bihać-Ključ
5. Izrada Idejnog projekta i Studije izvodljivosti za dionicu brze ceste Bihać-Cazin-V Kladuša 47 km
6. Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici brze ceste Bihać-Cazin-V Kladuša 47 km
7. Izrada elaborata eksproprijacije za dionice autoceste na Koridoru Vc: Putnikovo brdo-Medakovo i Ozimice (Želeća) – Poprikuše (Golubinja)
8. Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici brze ceste Mostar-Široki Brijeg-granica RH (za fazu I: dionica Mostar sj. (m17) – Polog L=17 km)
9. Analiza i prilagodba postojećih projekata autoceste na Koridoru Vc i izrada inoviranog glavnog projekta: dionica Putnikovo brdo – Karuše i Karuše – Medakovo L=8,5 km
10. Glavni projekat izmještanja DV110kV TS Hadžići – EVP Konjic, lokacija Bradina
11. Ostali projekti, studije, planovi, kao i elaborati za potrebe pribavljanja potrebnih suglasnosti
12. Izrada Glavnog projekta brze ceste Prača-Goražde (dio saobraćajnice) (zaključak Vlade)
13. Izrada Idejnog i Glavnog projekta brze ceste Mostar-Široki Brijeg-granica RH
14. Izrada Glavnog projekta autoceste dionica Medakovo – Ozimica
15. Izrada Glavnog projekta autoceste dionica Ozimica – Poprikuše (Žepče jug)
16. Revizija glavnog projekta autoceste dionica Medakovo – Ozimica
17. Revizija glavnog projekta autoceste dionica Ozimica – Poprikuše (Žepče jug)
Finansiranje po Zaključku Vlade
18. Strukturiranje projekta dionice autoceste Tuzla – Žepče (Zaključak Vlade)
.