Važno: Prilikom instaliranja uređaja pažljivo slijediti uputstvo. Ako se koriste neodgovarajuće metode ili mjesta za postavljanje, uređaj može pasti ili neće biti registrovan prilikom prolaska kroz naplatno mjesto.

INFORMACIJE ZA INSTALACIJU

1. POLOŽAJ (putnička vozila)
Sa unutrašnje strane vjetrobranskog stakla, najmanje 5 cm od vrha vjetrobrana te iza ogledala tako da bude izvan vidokruga vozača.

2. ČIŠĆENJE
Prije postavljanja nosača za uređaja očistiti maramicom predviđeno mjesto za postavljanje. Korištenje bilo kakvih drugih sredstava ili maramica izuzev predviđene može rezultirati lošim prijanjanjem na podlogu te uređaj može otpasti.

3. POSTAVLJANJE
Na pripremljenu i očišćenu podlogu vjetrobranskog stakla zalijepiti nosač za uređaj te nakon toga uklopiti sam aparat. Izbjegavati kontakt sa ljepljivim dijelom nosača kako se ne bi narušila kvaliteta lijepljenja.