Ukupan broj zaposlenih u JP Autoceste FBiH zaključno sa 31.12.2020. je 467.