Otklonjene poteškoće na izgradnji Zeničke obilaznice, sve će biti završeno do 25. novembra

Sve poteškoće na gradnji Zeničke obilaznice su otklonjene te će u narednim mjesecima ubrzanim tempom biti odrađen i ostatak radova kako bi za Dan državnosti BiH dobila nove kilometre autoputa.

Radi se o 11 kilometara Zeničke obilaznice koja će povezivati izlaze/ulaze Zenica jug – Zenica sjever, a zbog konfiguracije terena radi se o najzahtjevnijem projektu dionice na Koridoru 5C koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu.

Iako su proteklih mjeseci postojali određeni problemi u pogledu osiguravanja terena i materijala koji se nalazi iznad puta, svi su otklonjeni te više stotina radnika kontinuirano radi na izgradnji ove dionice.

Predstavnik JP Autoceste FBiH Reuf Kadrić je pojasnio da su postojali određeni veći problemi, ali da su sanirani te da se nastavlja bez većih poteškoća raditi na izgradnji Zeničke obilaznice.

“Na sektoru dva smo imali ispadanje materijala iz kosine i to je sanirano, a u sektoru jedan je došlo do greške izvođača radova koji je naslonio gredu na zemljani materijal. Materijal nije mogao držati težinu te grede te se obrušilo. Radi se o završnoj kosini roštilja, što se trebalo samo zbog estetike završiti s kosom gredom, ali ono što je najbitnije – teren je stabilan, sigurnost autoputa nije ugrožena i mi idemo dalje s radovima”, kazao je Kadrić.

Osim izgradnje autoputa radnici su angažovani i na sanaciji postojećih lokalnih cesta koje su koristili te izgradnji novih cesta koje zbog izgradnje trase više neće moći biti u upotrebi.

Rok za završetak svih radova na dionici Zeničke obilaznice je 18. novembar od kada će do 25. novembra svakodnevno biti vršen inspekcijski nadzor i kontrola završenih radova kako bi novih 11 kilometara autoputa bilo pušteno u funkciju.

Izvor: klix.ba

Upravljanje građevinskim otpadom tokom izgradnje Koridora 5C

Izgradnja cestovne infrastrukture u svakom slučaju znači promjenu i prekidanje ustaljenih prirodnih ili kulturnih tokova, te predstavlja veliki zahvat u okolišu s dugoročnim posljedicama. Uspješnost svakog rješenja u cilju zaštite okoliša obuhvata potpuno analiziranje i definiranje svih kategorija negativnih utjecaja. U tom smislu se uvijek, kao prioritet, postavlja obaveza o definiranju negativnih utjecaja u odnosu na osnovne prirodne čimbenike: klimu, vodu, zrak, tlo, floru, faunu, pejzaž, a koji, gledano kroz prizmu teorije ekosistema, predstavljaju potpuno uređen i samoregulirajući mehanizam. Svi procesi unutar elemenata ovog složenog sistema se odvijaju na osnovu zavisnosti jednih od drugih, bilo da se radi o organskim ili neorganskim elementima, u kom smislu svako postrojenje i tehnološki proces, sa svojim specifičnim karakteristikama u određenim okolnostima može dovesti do poremećaja međusobnih odnosa.

Infrastrukturni koridori uvijek, bez iznimke, narušavaju sklad i cjelovitost pejzaža jer prolaze kroz velika područja. Najveći negativni utjecaji na okoliš javljaju se tokom izgradnje autoceste, međutim oni su uglavnom ograničenog vremenskog i prostornog karaktera.

Jedan od prvih koraka u procesu pripreme izgradnje cestovne infrastrukture u svim državama koje su potpisnici međunarodnih konvencija o zaštiti okoliša je priprema studije uticaja izgradnje nove infrastrukture na okoliš. Studije o uticaju na životnu sredinu i okolinu se često kombinuju sa socijalnim uticajem, a u posljednje vrijeme postoji trend pitanja generalnog uticaja na održivi razvoj, koji integriše sva navedena pitanja u jedan pristup.

 

Studija utjecaja na okoliš je temeljni i obiman dokument u kojem su detaljno propisani svi očekivani utjecaji na okoliš kao i sve mjere, preporuke i savjeti kako da se ti utjecaji ili sasvim spriječe ili zadrže u dozvoljenim (preporučenim) granicama.

JP Autoceste FBiH posjeduje odgovarajući kapacitet i resurse da upravlja zaštitom okoliša i rizicima po zdravlje i sigurnost na radu jer u potpunosti primijenjuje mjere ublažavanja predviđene u studijama o utjecaju na okoliš, dozvolama i okolišnom i društvenom akcionom planu.

Izgradnja novih saobraćajnica podrazumijeva iskop velikih količina inertnog (zemljanog) otpada, koji je potrebno adekvatno zbrinuti. Osim inertnog i građevinskog otpada, poveća se i produkcija komunalnog otpada uslijed kretanja i boravka radnika na gradilištu.

Izvođači građevinskih radova na Koridoru 5C ugovorom su obavezani da slijede prakse dobrog ekološkog građenja tokom svih aktivnosti izvođenja građevinskih radova i da na minimum svedu štetu na vegetaciji, zemljištu, podzemnim vodama, površinskim vodama, pejzažu kao i ometanju naseljenih mjesta i lokalnih komunikacija.

Izvođač je dužan izraditi Plana upravljanja građevinskim otpadom za odgovarajuću dionicu prema legislativi Federacije BiH iz oblasti okoliša sa aspekta upravljanja otpadom, te u skladu s preporukama urediti privremena odlagališta građevinskog materijala, prostor za ispiranje betonskih pumpi i miješalica, te prostor za pranje kotača sa odgovarajućim prečišćavanjem.

Plan upravljanja građevinskim otpadom obuhvata snimku dosadašnjeg-trenutnog stanja izvora, količina, sakupljanja, prijevoza, ponovne upotrebe, reciklaže i zbrinjavanja građevinskog otpada.

JP Autoceste FBiH zahtijevaju od svojih izvođača radova da prate relevantne okolišne parametre koji se nalaze pod utjecajem građevinskih radova (npr. emisija prašine, nivo buke, kvalitetuvoda, gubitak staništa, erozija). U periodu korištenja, JP Autoceste FBiH redovno pratiti emisije u zrak, nivo buke, kvalitetu ispuštanih otpadnih voda, zagađenje zemljišta i prijelaze za životinje.