Privremene izmjene režima saobraćaja na dionici Podlugovi – sarajevo sjever

Obavještavamo korisnike autoceste da će zbog izvođenja radova na sanaciji mosta MO6, lijeva strana autoceste, dionice Podlugovi – Sarajevo sjever, od ponedjeljka 31.5.2021. godine, do 27.9.2021. godine doći do privremene izmjene režima saobraćaja.

U navedenom terminu, saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom u pravcu kretanja ili dvosmjerno suprotnom kolovoznom trakom u zavisnosti od faze radova.

Molimo sve korisnike autoceste da poštuju privremenu regulaciju saobraćaja i da vožnju prilagode uslovima na autocesti.

 

Press JP Autoceste FBiH 

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 31.05.2021.god

Zenica jug-Tarčin (82 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Redovan servis tunela:
Zbog redovnog servisiranja tunela Vis, 25 Novembar i Grab,večeras od 20:00h do 06:00h doći će do obustave saobraćaja na dionici Sarajevo zapad-Tarčin,lijeva strana,(smjer Tarčin-Sarajevo zapad).
Korisnike molimo za razumijevanje i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije!

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 27.05.2021.god

Zenica jug-Tarčin (82 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Redovan servis tunela:
Zbog redovnog servisiranja tunela Vis, 25 Novembar i Grab,desna strana,smjer Sarajevo zapad-Tarčin,večeras od 20:00h do 06:00h vršit će se obustava saobraćaja na dionici Sarajevo zapad-Tarčin.
Korisnike molimo za razumijevanje i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije!

 

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 26.05.2021.god

Zenica jug-Tarčin (82 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Redovan servis tunela:
Zbog redovnog servisiranja tunela Vis, 25 Novembar i Grab,desna strana,smjer Sarajevo zapad-Tarčin,večeras od 20:00h do 06:00h vršit će se obustava saobraćaja na dionici Sarajevo zapad-Tarčin.
Korisnike molimo za razumijevanje i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije!

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 25.05.2021.god

Zenica jug-Tarčin (82 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Redovan servis tunela:
Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman,desna strana,smjer Sarajevo zapad-Tarčin,večeras od 20:00h do 06:00h vršit će se obustava saobraćaja na dionici Sarajevo zapad-Lepenica.
Korisnike molimo za razumijevanje i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije!

POČINJE SERVISIRANJE TUNELA NA AUTOCESTI A1

U sklopu redovnih aktivnosti održavanja opreme u periodu od 24.05. do 16.06.2021. godine vršit će se servisi tunela na autocesti A1. Kako je obim radova takav da tuneli moraju biti zatvoreni, servisi će se vršiti u noćnim satima uz zatvaranje pripadajućih dionica autoceste. Redovno održavanje će se vršiti u sljedećem rasporedu:

  • Zatvaranje poddionice Bijača – Kravice, lijeva i desna strana,u periodu od 24.05. i 25.05. od 20.00 sati do 06.00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelu Bijela Vlaka koji se nalazi na navedenoj poddionici.
  • Zatvaranje desne kolničke trake na poddionici Sarajevo zapad – Tarčin u zoni tunela Gaj i Igman u periodu od 25.05 i 26.05. od 20.00 do 06.00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Gaj i Igman koji se nalaze na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje desne kolničke trake na poddionici Sarajevo zapad – Tarčin u zoni tunela Vis, 25. Novembar i Grab u periodu od 26.05, 27.05. i 28.05. od 20.00 do 06.00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Vis, 25. Novembar i Grab koji se nalaze na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje lijeve kolničke trake na poddionici Sarajevo zapad – Tarčin u zoni tunela Vis, 25. Novembar i Grab u periodu od 31.05, 01.06. i 02.06. od 20.00 do 06.00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Vis, 25. Novembar i Grab koji se nalaze na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje lijeve kolničke trake na poddionici Sarajevo zapad – Tarčin u zoni tunela Gaj i Igman u periodu od 02.06. i 03.06. od 20.00 do 06.00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Gaj i Igman koji se nalaze na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje desne kolničke trake na poddionici Zenica jug – Lašva u zoni tunela 1.mart u periodu  od 07.06 i 08.06. od 20.00 do 06.00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelu 1.mart koji se nalazi na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje lijeve kolničke trake na poddionici Zenica jug – Lašva u zoni tunela 1.mart  u periodu od 08.06., 09.06. i 10.06. od 20.00 do 06.00 sati. U navedenom periodu je planiran servis tunela 1.mart koji se nalazi na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje desne kolničke trake na poddionici Sarajevo sjever – Sarajevo zapad u zoni tunela Oštrik i Ožega u periodu  od 14.06 i 15.06. od 20.00 do 06.00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Oštik i Ožega koji se nalazi na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje lijeve kolničke trake na poddionici Sarajevo sjever – Sarajevo zapad u zoni tunela Oštrik i Ožega u periodu od 15.06 i 16.06. od 20.00 do 06.00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Oštik i Ožega koji se nalazi na navedenoj dionici.

Privremena prometna signalizacija će se postaviti u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanju radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u prometu daje ovlaštena osoba.

Sve informacije o radovima i privremenim regulacijama na autocesti A1 redovno će biti objavljivane putem web stranice JP Autoceste FBiH d.o.o. i BIHAMK-a.

 

Press JP Autoceste FBiH