Novih 20 km autocesta u sjevernom dijelu se grade punom parom, do novembra završetak zaobilaznice oko Zenice

Radovi u sjevernom dijelu se aktivno izvode na četiri gradilišta i odvijaju se u skladu sa planiranom dinamikom.

Na ukupnoj dužini od 20 kilometara pored otvorene trase gradi se četiri mosta, 11 vijadukta, šest tunela i jedan petlja s naplatnim mjestom. Ono što je zajedničko za sve dionice u ovom dijelu regije je zahtjevan teren sa visokom složenosti poslova koja iziskuje  gradnju velikog broj objekata na autocesti, te brojni problemi i izazovi koji su u najvećoj mjeri uzrokovani izuzetno lošom geološko-morfološkom konfiguracijom tla.

Od početka gradnje Zenička obilazanica koja je duga 11 kilometara, predstavlja najzahtjevniji poduhvat na Koridora 5C i to uglavnom zbog karakteristika terena, velikog broja klizišta i podzemnih voda. Ovaj značajan projekat će biti završen do novembra. Radi se o dionicama Drivuša-Klopče, Klopče-Donja Gračanica i o dijelu dionice Donja Gračanica-Tunel Zenica.

Osim radova na izgradnji Zeničke obilaznice aktivna su i gradilišta na dionici Poprikuše – Zenica sjever, poddionice Vranduk – Ponirak i Ponirak – Vraca.

Na poddionici Drivuša – Klopče koja je duga 2,2 km svi tehnički radovi su završeni, a najzahtjevniji objekti na poddionici su bili most Drivuša i vijadukt Perin Han.

Ono što je obilježio izgradnju zeničke obilaznice a posebno to važi za poddionicu Klopče – Donja Gračanica jesu geološki vrlo složeni terenski uvjeti koji nisu detaljno obrađeni u glavnome projektu pa je trebalo mijenjati projektnu dokumentaciju, kao i klizišta što je uzrokovalo neželjene zastoje na izgradnji otvorene trase autoceste.

Naime, poddionica Klopče – Donja Gračanica na svom se početku nadovezuje na poddionicu Drivuša – Klopče u zoni vijadukta Perin Han, a završava u zoni tunela Pečuj. Značajniji radovi  na dužini od 5,7 km obahvaćaju izgradnju četiri vijadukta, dva tunela i most.

U tunelima Ričice i Pečuj trenutno se izvode radovi ugradnje elektro opreme. Na vijaduktu Pehare su završena dva posljedna šipa za izradu potporne konstrukcije između vijadukta i tunela Ričice. Na mostu Drivuša u tijeku su radovi na hidroizolaciji ispod pješačkih staza kao i polaganje ivičnjaka te ugradnja armature i betoniranje rubnih vijenaca i pješačkih staza.

Poseban izazov za sve je bila gradnja vijadukta Babina rijeka, koji se radio tehnologijom slobodne konzolne gradnje i njegova najviša visina iznosi 120 metara.

Izlaskom iz tunela u Pečuj završava i druga poddionica zeničke zaobilaznice Klopče – Donja Gračanica, a zatim slijedi posljednja poddionica Zenica sjever, odnosno Donja Gračanica – Tunel Zenica.

Dionica Donja Gračanica – tunel Zenica je prva dionica koja se gradi prema ugovoru “design and build” (projektuj i izgradi – žuti FIDIC).

Podijeljena je na dvije poddionice, od južnog izlaza iz tunela Zenica do petlje Donja Gračanica (sjeverna sekcija) i od petlje Donja Gračanica do ulaza u tunel Pečuj (južna sekcija). Ukupna dužina dionice iznosi 3,9 km. Na južnoj sekciji osim dijela otvorene trase planirana je izgradnja dva vijadukta, tunel Hum te petlja sa pripadajućim rampama i naplatno mjesto. Na sjevernoj sekciji od objekata predviđena je izgradnja dva vijadukta, tunel Vraca te dio otvorene trase. Trenutno je fokusu izvođenje radova na južnoj sekciji i to na vijaduktu Donja Gračanica koji je dug 391 m sa devet raspona po jednom mostu. Do sada su završeni radovi na temeljenju i izgradnji svih stubova vijadukta. Izgradnja dvocijevnog tunela Hum, dužine lijeve cijevi 429 m i desne cijevi 426 m, odvija se u skladu sa planiranom dinamikom radova. Do sada je izveden kompletan iskop i probijanje obje tunelske cijevi, primarna podgrada sa hidroizolacijom i bočnim drenažama, sekundarna betonska obloga te drenažne i elektro niše.

Na sjevernoj sekciji trenutno se izvode radovi na izgradnji vijadukta Jelovik koji je dug 112 m sa četiri raspona po jednom mostu. Do sada su završeni radovi na temeljenju, a u toku je izgradnja stubova i rasponske konstrukcije.

Planirana je i izgradnja spojne ceste sa naplatnim mjestom, koja u nastavku povezuje autocestu sa M-17 i mostom preko rijeke Bosne ostvaruje vezu sa gradom Zenica izgradnjom priključne saobraćajnice za grad Zenica tzv. „Sjeverni spoj“.

Nakon Zeničke obilaznice Koridor 5C se nastavlja prema tunelu Zenica čije je probijanje počelo početkom januara prošle godine. Poddionica Ponirak – Vraca duga je 2,65 km, a najznačajniji objekat je upravo tunel Zenica dužine 2475 m lijeva cijev i 2420 m desna cijev. Do sada je iskopano 430 m lijeve i 440 m desne tunelske cijevi. Tunel će imati devet prolaza za pješake, dva prolaza za motorna vozila i dvije zaustavne niše.

I na kraju na poddionici Vranduk – Ponirak, koja se na sjeveru nastavlja na poddionicu Nemila – Vranduk i na jugu na poddionicu Ponirak – Vraca u tijeku su radovi na montaži krletke na srednji stub na mostu Vranduk 1. Nakon montaže započet će se sa radovima na izradi glavne rasponske konstrukcije. Na ovoj poddionica, dužine 5,3 km, predviđena je i izgradnja potpornih zidova, dva mosta, tri vijadukta i tunela.

Izgradnjom novi 20 kilometa autoceste bit će osiguran bolji pristup manjim gradovima. Uz to, poboljšat će se bh. turistička ruta i unaprijediti trgovinski tokovi između zemalja regije, što će pozitivno utjecati i na bh. ekonomiju.

U ovoj godini se dodijeljuju još dva ugovora za nastavak gradnje prema sjeveru. Radi se o dionicama Nemila-Vranduk i Poprikuše-Nemila ukupna dužine  11,2 kilometar.

Press JP Autoceste FBiH

Radna posjeta delegacije Vlade FBiH JP Autoceste FBiH

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić i federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić, danas su zajedno s direktorom JP Autocesta FBiH Adnanom Terzićem održali radni sastanak u sjedištu poduzeća.

Glavna tema sastanka je bila ubrzanje investicijskog ciklusa za izgradnju dionica na Koridoru Vc, s posebnim osvrtom  na izgradnju dionice Konjic – Ovčari – Zračna luka Mostar, ukupne dužine 51 kilometar, te dionice od Žepča do Putnikova brda duge oko 40 kilometara.

Nakon sastanka delegacija je obišla gradilišta na poddionici Počitelj – Zvirovići.

Na gradilištu poddionice Počitelj – Zvirovići, predstavnik investitora i šef projekta Vanja Podhradski gostima iz Vlade FBiH prezentirao je trenutno stanje radova, izložio planove za naredni period, prvenstveno one koji se tiču aktivnosti oko izgradnje mosta Počitelj, uz tunel Prenj najzahtjevnijeg objekta na Koridoru Vc. Osim mosta Počitelj, delegacija je posjetila i gradilište 1,1 kilometar dugog tunela Počitelj.

Poddionica Počitelj – Zvirovići ukupne je dužine 11 km, a njenom izgradnjom BiH će biti izravno povezan autocestom s Europskom unijom (granični prijelaz Bijača s Republikom Hrvatskom).

Poddionica je podijeljena je na dva lota. Izvođač radova za LOT 1 (petlja Počitelj – početak mosta Počitelj i  kraj mosta Počitelj – petlja Zvirovići) je China State Construction Engineering Corporation Limited (Kina), dok radove na izgradnji mosta (LOT 2) izvodi konzorcij koji čine Azvirt Limited Liability Company (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Limited (Kina) i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd. (Kina).

Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići financira se iz sredstava osiguranih kod Europske investicijske banke (EIB) u visini od 100 milijuna eura i bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 5 milijuna eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

 

Press služba JP Autoceste FBiH

 

Održan Road Show za tunel Prenj i dionicu Mostar sjever – Mostar jug

U petak je u organizaciji JP Autoceste FBiH održan Road Show  na kojem su svim zainteresiranim  konzultatntima prezentirani projekti  za tunel Prenj i dionicu  Mostar sjever – Mostar jug. Cilj događaja je bio upoznati sva zainteresirana poduzeća s tehničkim zahtjevima, rizicima, vremenskim i financijskim okvirima na projektima. Ovaj  događaj prvotno je bio zakazan za ožujak 2020. godine, ali zbog pandemije korona virusa isti je otkazan.

Na Road Showu za tunel Prenj sudjelovalo je 17 zainteresiranih poduzeća, dok je za dionicu Mostar sjever – Mostar jug zanimanje iskazalo 15 poduzeća.

Sredstva za izgradnju tunela Prenj, jednog od najkompleksnijih objekta na cijelom Koridoru, biti će osigurana iz zajma kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i sredstava Europske investicijske banke (EIB). Preostala sredstva će  biti osigurana iz bespovratnih grant sredstava WBIF-a i iz vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH.

Za  dionicu Mostar sjever – Mostar jug, ukupne dužine 15 km, osigurana je ponuda za zajedničko financiranje od strane konzorcija domaćih banaka i Europske banke za obnovu i razvoj.

 

Press služba JP Autoceste FBiH