U toku pripremni radovi za izgradnju poddionice Vranduk – Ponirak

Počeli su pripremni radovi za izgradnju poddionice Vranduk – Ponirak na Koridoru Vc.

Ugovor o građenju dionice Vranduk – Ponirak zaključen je 15.05.2019. godine sa Konzorcijem AZVRIT L.L.C iz Azerbejdžana i domaćom firmom Hering d.d. Široki Brijeg u vrijednosti 65.463.931 eura bez PDV-a.

Predviđeni rok izgradnje je 24 mjeseci.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši konzorcij DRI upravljanje investicij d.o.o. (Slovenija) – DIVEL d.o.o. Sarajevo (BiH).

„Vranduk – Ponirak je zvanično započeo 19.08.2019. godine. U prethodnom periodu JP Autoceste FBiH, kao investitor je zajedno sa nadležnim službama Grada Zenice uveo izvođača u posjed gradilišta. Izvođač je dostavio program radova koji se trenutno analizira od strane nadzorne službe. Očekujemo da izvođač izvrši u što kraćem roku mobilizaciju i sve pripreme kako bi radovi mogli započeti i odvijati se u skladu sa predviđenom dinanikom“,  izjavio je Danijel Ivanković, predstavnik investitora na izgradnji autoceste Vranduk – Ponirak.

„Trasa autoceste na ovoj poddionici prolazi zahtjevnim terenom sa složenim geotehničkim karakteristikama. Od ukupne dužine 27% ove poddionice otpada na objekte, što znači da se objekti protežu na ukupnoj dužini od 1440 metara. Glavni objekti na ovoj poddionici su mostovi Vranduk 1 i Vranduk 2, dužine 415 metara odnosno 315 metara, koji će se graditi metodom konzolne gradnje. Osim toga izvodit će se radovi na izgradnji tunela Vranduk ukupne dužine 456 metara, te radovi na izgradnji tri vijadukta Koprivna 1, Koprivna 2 i Crni potok u dužinama od 100 metara, 110 metara i 130 metara. Iskopi na ovoj poddionici će se  najvećim dijelom izvoditi u materijalu pete i šeste kategorije i to metodom miniranja. Osim toga zbog složene konfiguracije terene veliki je broj potpornih zidova što armirano-betonskih što zidova od armirane zemlje. Trenutno smo u fazi izvođenja pripremnih radova. S obzirom da ova poddionica prolazi uglavnom šumskim pojasom, trenutno se izvode radovi u koordinaciji sa Šumarijom Zenica na obilježavanju i sječi šume, kao i radovi na izradi pristupnih puteva kako bismo mogli pristupiti poziciji izvođenja radova“, izjavila je Sanda Lučić, voditelj radova ispred glavnog izvođača Hering d.d. Široki Brijeg.

Trasa autoceste poddionica Vranduk – Ponirak je dio dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica) koja se na sjeveru nastavlja na poddionicu Nemila – Vranduk i na jugu na poddionicu Ponirak – Vraca.

Na dužini od 5,3 kilometra gradit će se potporni zidovi, dva mosta, tri vijadukta i tunel.

 

Press služba JP Autoceste FBiH

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 30.09.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

 

Vanredno ograničenje na dionici Podlugovi-Sarajevo sjever:
Zbog sanacije kolovozne konstrukcije na dijelu dionice Podlugovi- Sarajevo sjever u dužini od 3 km, saobraćaj se odvija dvosmjerno uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.
Vanredno ograničenje na dionici Sarajevo zapad -Tarčin:  
Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica, saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku, smjer Sarajevo zapad – Tarčin.

Dvodnevna radna posjeta premijera Novalića i ministra Lasića gradilištima autoceste na Koridoru 5c

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić i federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić, zajedno sa direktorom JP Autoceste FBiH Adnanom Terzićem, v.d. izvršnim direktorom za projektovanje i građenje Ademom Zoljem i izvršnim direktorom za ekonomsko finansijske poslove Ivicom Ćurićem, prisustvovali su dvodnevnoj radnoj posjeti na  gradilištima autoceste na Koridoru 5c.
Tokom posjete prvog dana održan je radni sastanak u sjedištu preduzeća, te su obišli gradilišta na poddionicama Buna – Počitelj i Počitelj – Zvirovići. Drugog dana posjete obišli su gradilišta na poddionicama Drivuša – Klopče, Klopče – Donja Gračanica i Tunel Zenica – Donja Gračanica. Gostima su prezentirani dosadašnji radovi na poddionicama, izložen je plan i dinamika daljnjih
aktivnost na Koridoru 5c.

Prvu poddionicu koju su obišli je Buna – Počitelj na kojoj radove izvodi domaća firma Hering d.d. Široki Brijeg. Trenutno se izvode zemljani radovi, primarno iskopi i nasipi, na cijeloj trasi, uključujući površinu odmorišta Rotimski potok. Na objektu prolaza za životinje izvode se AB radovi, a na objektu natputnjaka Kevčić pripremni radovi i iskopi za temelje. Također, paralelno se izvode i propusti vanjske odvodnje i ostale potporne AB konstrukcije na trasi. Završetak radova se očekuje sredinom naredne godine. Na poddionici Počitelj – Zvirovići premijer i ministar su upoznati sa pripremnim radovima koje se odnose prije svega na izgradnju mosta Počitelj, impresivna građevina dugačka 945, visoka 100 metara. Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići je podijeljen je u dva lota. Izvođač radova za Lot 1 (petlja Počitelj – početak mosta Počitelj i kraj mosta Počitelj – petlja Zvirovići) je China State Construction Engineering Corporation Limited (Kina), dok je izvođač radova za Lot 2 (Most Počitelj) konzorcij
koji čine Azvirt Limited Liability Company (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Limited (Kina) i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd. (Kina). Poddionice Buna – Počitelj i Počitelj – Zvirovići ukupno su duge 18,3 kilometra, a njihova ukupna vrijednost gradnje iznosi preko 200 miliona KM bez PDv-a.

Drugog dana posjete obišli su izgrađene prve kilometre zeničke obilaznice poddionice Drivuša – Klopče dužine 2,23 km. Najzahtjevnije građevine na poddionici su bile most Drivuša dužine 650 m i vijadukt Perin Han dužine 400 m. Na poddionici Drivuša – Klopče izvođač radova je Hering d.d. Na poddionici Klopče – Donja Gračanica premijer i ministar su posjetili do sada najviši vijadukt u Bosni i Hercegovini, Babina rijeka . Upoznati su s kompleksnošću ove poddionice to jeste da trasu presjecaju tri velika klizišta Talami, Ričice i Pehare. Predstavnici investitora su objasnili gostima da se izvođenje radova na cijeloj dužini trase vrši u geološki vrlo složenim terenskim uvjetima, a isti nisu bili detaljno obrađeni u glavnom projektu usljed čega je došlo do prilagodbe trase autoceste i produžetka rokova izgradnje. Datum završetka radova očekuje se do kraja građevinske sezone iduće godine. Izvođač radova na poddionici Klopče – Donja Gračanica je konzorcij Euro-Asfalt d.o.o. i STRABAG AG.
Na kraju su posjetili poddionicu Tunel Zenica – Donja Gračanica na kojoj radove izvodi turska firma Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. Izvođač je do sada napravio idejni projekt, ishodovana je urbanistička saglasnost za dijelove dionice vijadukt Donja Gračanica 420 metara i tunel Hum 430 metara, predat je zahtjev za odobrenje za građenje i završen je glavni projekat. Navedeni objekti se nalaze na južnom dijelu dionice i namjera je da se do kraja iduće sezone ta polovina sekcije zajedno sa petljom i naplatnim mjestom završi, čime bi se kompletirala zenička obilaznica i pustila u promet. Završetak radova druge polovine dionice bi trebao biti okončan do sredine 2021. godine, kao što je i planirano.

Press služba JP Autoceste FBiH

 

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 25.09.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

 

Vanredno ograničenje na dionici Podlugovi-Sarajevo sjever:
Zbog sanacije kolovozne konstrukcije na dijelu dionice Podlugovi- Sarajevo sjever u dužini od 3 km, saobraćaj se odvija dvosmjerno uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.
Vanredno ograničenje na dionici Sarajevo zapad -Tarčin:  
Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica, saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku, smjer Sarajevo zapad – Tarčin.