U toku pripremni radovi za izgradnju poddionice Vranduk – Ponirak

Počeli su pripremni radovi za izgradnju poddionice Vranduk – Ponirak na Koridoru Vc.

Ugovor o građenju dionice Vranduk – Ponirak zaključen je 15.05.2019. godine sa Konzorcijem AZVRIT L.L.C iz Azerbejdžana i domaćom firmom Hering d.d. Široki Brijeg u vrijednosti 65.463.931 eura bez PDV-a.

Predviđeni rok izgradnje je 24 mjeseci.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši konzorcij DRI upravljanje investicij d.o.o. (Slovenija) – DIVEL d.o.o. Sarajevo (BiH).

„Vranduk – Ponirak je zvanično započeo 19.08.2019. godine. U prethodnom periodu JP Autoceste FBiH, kao investitor je zajedno sa nadležnim službama Grada Zenice uveo izvođača u posjed gradilišta. Izvođač je dostavio program radova koji se trenutno analizira od strane nadzorne službe. Očekujemo da izvođač izvrši u što kraćem roku mobilizaciju i sve pripreme kako bi radovi mogli započeti i odvijati se u skladu sa predviđenom dinanikom“,  izjavio je Danijel Ivanković, predstavnik investitora na izgradnji autoceste Vranduk – Ponirak.

„Trasa autoceste na ovoj poddionici prolazi zahtjevnim terenom sa složenim geotehničkim karakteristikama. Od ukupne dužine 27% ove poddionice otpada na objekte, što znači da se objekti protežu na ukupnoj dužini od 1440 metara. Glavni objekti na ovoj poddionici su mostovi Vranduk 1 i Vranduk 2, dužine 415 metara odnosno 315 metara, koji će se graditi metodom konzolne gradnje. Osim toga izvodit će se radovi na izgradnji tunela Vranduk ukupne dužine 456 metara, te radovi na izgradnji tri vijadukta Koprivna 1, Koprivna 2 i Crni potok u dužinama od 100 metara, 110 metara i 130 metara. Iskopi na ovoj poddionici će se  najvećim dijelom izvoditi u materijalu pete i šeste kategorije i to metodom miniranja. Osim toga zbog složene konfiguracije terene veliki je broj potpornih zidova što armirano-betonskih što zidova od armirane zemlje. Trenutno smo u fazi izvođenja pripremnih radova. S obzirom da ova poddionica prolazi uglavnom šumskim pojasom, trenutno se izvode radovi u koordinaciji sa Šumarijom Zenica na obilježavanju i sječi šume, kao i radovi na izradi pristupnih puteva kako bismo mogli pristupiti poziciji izvođenja radova“, izjavila je Sanda Lučić, voditelj radova ispred glavnog izvođača Hering d.d. Široki Brijeg.

Trasa autoceste poddionica Vranduk – Ponirak je dio dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica) koja se na sjeveru nastavlja na poddionicu Nemila – Vranduk i na jugu na poddionicu Ponirak – Vraca.

Na dužini od 5,3 kilometra gradit će se potporni zidovi, dva mosta, tri vijadukta i tunel.

 

Press služba JP Autoceste FBiH