Otvorene aplikacije za izgradnju poddionice Ponirak – Vraca na Koridoru Vc

Danas je u Operativnom uredu JP Autoceste FBiH u Sarajevo obavljeno javno otvaranje aplikacija za izgradnju autoceste na Koridoru Vc, poddionica Ponirak – Vraca.

Rok za dostavljanje aplikacija bio je 22.09.2017. do 12:00 sati, a javno otvaranje održano je istog dana u 13:30 sati.

Aplikacije za pretkvalifikaciju za izgradnju poddionice Vranduk – Ponirak predale su sljedeće kompanije:

Joint Venture Tirrena Scavi S.p.A. – TOTO S.p.A. Constructioni Generali (Italija), NUROL Insaat ve Ticaret A.S. (Turska), Joint Venture  MARTI Tunnelbau AG – MART GmbH – TuCon A.S. (Švicarska, Austrija i Slovačka), Strabag A.G. (Austrija), Joint Venture: Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. and CIPA S.P.A. (Italija), Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Turska) i Euro-Asfalt d.o.o. (BiH).

Nakon otvaranja aplikacija, tenderska komisija JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar će izvršiti pregled i ocjenu pristigle dokumentacije, te potom odabrati kvalifikovane ponuđače, kojima će biti poslani pozivi za dostavu finansijskih ponuda.

Poddionica Ponirak – Vraca duga je 2,65 km, a najznačajniji objekat na dionici je tunel Zenica dužine 2475 m lijeva cijev i 2420 m desna cijev. Procijenjena vrijednost radova iznosi 72 miliona eura. Predviđeni rok izgradnje je 30 mjeseci.

Izgradnja poddionice će se finasirati kreditnim sredstvima osiguranim kod Evropske investicijske banke (EIB).

Press služba JP Autoceste FBiH

 

Vlada FBiH prihvatila inicijativu za financiranje infrastrukturnih projekata

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i prihvatila inicijativu da sredstva iz akumulirane dobiti javnih poduzeća i iz klirinškog duga Ruske Federacije budu usmjerena za realizaciju prioritetnih infrastrukturnih projekata.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da hitno, a najkasnije u roku od 30 dana, osiguraju održavanje skupština u resornim javnim poduzećima. Prihvatila je i slijed aktivnosti s ciljem realizacije projekata predloženih inicijativom resornog federalnog ministarstva.

Federalna ministarstva prometa i komunikacija, finansija, energije, rudarstva i industrije, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar i JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo zaduženi su da, u okviru svojih nadležnosti i u saradnji s nižim nivoima vlasti, poduzmu sve potrebne aktivnosti u cilju realizacije današnjih zaključaka.

Federalno ministarstvo financija zaduženo je da, u što kraćem roku, pripremi rebalans proračuna FBiH u skladu sa ovim zaključcima, a Autoceste FBiH i Ceste FBiH rebalanse svojih planova poslovanja za 2017. godinu.

Kao prioritetni projekti, u današnjoj informaciji su navedeni izgradnja brze ceste Lašva – Nević Polje, cestovno povezivanje Sarajeva i Goražda, zaobilaznice Mostar – jug i Mostar – sjever (kao dionice autoceste na Koridoru Vc), Gradska prva  transverzala Sarajevo i autocesta Žepče – Tuzla.

Konačnu odluku o ovoj inicijativi i njenoj realizaciji donijet će Parlament FBiH.

 

Brza cesta Lašva – Nević Polje, duljina 24 km, procijenjeni troškovi gradnje 183 milijuna eura

LOT 5 Mostar sjever – Mostar jug, 16 km duljina, procijenjeni troškovi gradnje 215 milijuna eura

Autoceste Tuzla – Žepče, duljina 56 km, procijenjena vrijednost izgradnje 520 milijuna eura

100 najvećih u BiH – JP Autoceste FBiH peto mjesto po dobiti u 2016. godini.

JP Autoceste FBiH sa 40,695,859 KM ostvarene dobiti petoplasirana je kompanija u kategoriji velikih kompanija u BiH u 2016. godini po izboru Poslovnih novina.

Projekat ‘100 najvećih u BiH’, koji ove godine obilježava 30. jubilej povodom kojeg Poslovne novine već tradicionalno dodjeljuju priznanja najboljim kompanijama, od samih početaka je na državnom nivou.

Uz rang-liste velikih, srednjih i malih kompanija po prihodu, dobiti, izvozu i investicijama gotovinskog toka u 2016. godini i analize vodećih industrijskih grana sa top 20 kompanija u svakoj od njih, prvi put objavile i top 500 kompanija iz regije.

Rangiranja i istraživanja za Poslovne novine, i ove godine, realizovao je specijalni partner LRC d.o.o. iz Sarajeva.

Suorganizator događaja koji je okupio više od 350 vodećih privrednika iz BiH, je Vanjskotrgovinska komora BiH.

 

Press služba JP Autoceste FBiH