Otvorene aplikacije za izgradnju poddionice Vranduk-Ponirak na Koridoru Vc

Danas je u Operativnom uredu JP Autoceste FBiH u Sarajevo obavljeno javno otvaranje aplikacija za izgradnju autoceste na Koridoru Vc, poddionica Vranduk – Ponirak.

Rok za dostavljanje aplikacija je bio 18.09.2017. do 12 sati, a javno otvaranje je održano u 13:30 sati.

Aplikacije za pretkvalifikaciju za izgradnju poddionice Vranduk – Ponirak predale su sljedeće kompanije:

Kolin insaat Turizam Sanayi ve Ticaret A.S. (Turska), NUROL Insaat ve Ticaret A.S. (Turska), Joint Venture: Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. and CIPA S.P.A. (Italija), Joint Venture: Euro-Asfalt d.o.o. i Strabag AG (BiH i Austrija), Consortium: Azvirt Limited Liability Company i Hering d.o.o. (Azerbejdžan i BiH), Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Turska), INTEGRAL INŽENJERING a.d. (BiH), SINOHYDRO Corporation Limited (Kina), TEKFEN Construction (Turska).

Nakon otvaranja aplikacija, tenderska komisija JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar će izvršiti pregled i ocjenu pristigle dokumentacije, te potom odabrati kvalifikovane ponuđače, kojima će biti poslani pozivi za dostavu ponuda.

Poddionica Vranduk – Ponirak duga je 5,3 km, a najznačajniji objekti na dionici su dva mosta (dužine 385 m i 360 m), tri vijadukta (dužine 81 m, 90 m i 112 m), tunel (dužine 390 m lijeva cijev i 275 m desna cijev) i potporni zidovi. Procijenjena vrijednost radova iznosi 48 milijuna eura. Predviđeni rok izgradnje je 24 mjeseca.

Izgradnja poddionice će se finasirati kreditnim sredstvima osiguranim kod  OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID).

 

Press služba JP Autoceste FBiH

Usvojen Ugovor o pristupanju BiH Transportnoj zajednici: benefit za nastavak izgradnje Koridora Vc

 

Vijeća ministara BiH usvojilo je Ugovor o pristupanju BiH Transportnoj zajednici i na taj način bit će odblokirana sredstva za četiri odobrena projekta našoj zemlji na konferenciji u Trstu.

Podsjećamo, u junu su BiH odobrena četiri projekta, a u pitanju su tri na Koridoru Vc u području Zenice i mediteranski koridor kod Rudanke te rekonstrukcija luke Brčko, a njihova vrijednost je 241,6 miliona eura. Od tog iznosa Bruxelles će BiH pokloniti 46,1 milion eura.

Najvrjednija investicija je od ovih projekata je izgradnja tunela Zenica na dionici Ponirak – Vraca na Koridoru Vc. Ukupna vrijednost izgradnje ovog tunela je 84 miliona eura. Od tog iznosa će EU osigurati 16 miliona eura bespovratnih grant sredstava, a ostalo će se osigurati putem kreditnih sredstava MFI-a.

Tunel Zenica će spadati među najduže objekte ove vrste na cijelom Koridoru Vc, sa dužinom od oko 2,4 kilometra. Poređenja radi, tunel 1. mart kod Zenice je dug 2,9 kilometara, a tunel 25. novembar kod Tarčina 2,8 kilometara.

Drugi projekat za koji su odobrena bespovratna sredstva je dionica Donja Gračanica – Zenica sjever – tunel Zenica na Koridoru Vc. Njena vrijednost izgradnje je 67 miliona eura. Od tog iznosa će EU osigurati 12 miliona eura bespovratnih grant sredstava, a ostalo će biti osigurano putem kreditnih sredstava MFI- a.

Dionica Donja Gračanica – Zenica sjever – tunel Zenica je duga četiri kilometra i među zahtjevnijim je dionicama za gradnju. Na njoj će biti izgrađeno nekoliko objekata – dva tunela, (350 m i 422 m), četiri vijadukta, velika petlja, Zenica sjever, preko koje će Koridor Vc biti spojen sa magistralnim putom M-17, kao i sa novoizgrađenom glavnom gradskom magistralom u Zenici.

 

Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o.