Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 31.01.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po pretežno mokrom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po pretežno mokrom kolovozu.

Vanredno ogranicenje:
Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica,saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer Sarajevo zapad – Tarčin.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 30.01.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po vlažnom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po vlažnom kolovozu.

Vanredno ogranicenje:
Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica,saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer Sarajevo zapad – Tarčin.

Javni poziv za uvid u Glavni projekat za izgradnju autoceste na koridoru Vc, poddionice Ponirak- Južni izlaz iz tunela Zenica, područje Grada Zenice

Na osnovi člana 33. Zakona o autocesti na koridoru Vc (»Službene novine Federacije BiH«, broj 8/13), Federalno ministarstvo prostornog uređenja

O b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V

za uvid u Glavni projekat za izgradnju autoceste na koridoru Vc, poddionice Ponirak- Južni izlaz iz tunela Zenica, područje Grada Zenice, a u skladu s čl. 33. Zakona o autocesti na koridoru Vc (»Službene novine Federacije BiH«, broj 8/13).

1.

Na Javni poziv mogu se javiti samo stranke u postupku u skladu sa st. 2. i 3. člana 33. Zakona o autocesti na koridoru Vc.

2.

Na javni poziv stranke u postupku su dužne da se izjasne u roku od osam dana, odnosno najkasnije 15 dana od dana objavljivanja poziva.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat investitora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o., izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Ul. M Marulića 2, od 11 do 15 sati u roku 15 dana.

Broj UPI/03-23-2-385/18

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 29.01.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mokrom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mokrom kolovozu.

Vanredna ograničenja:
Zbog povećane količine snježnih padavina na dionici Sarajevo zapad – Tarčin postavljeno ograničenje brzine 80 km/h.
Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica,saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer Sarajevo zapad – Tarčin.
Vozačima savjetujemo da  prilagode vožnju uslovima i stanju na kolovozu.

Objavljen Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za izgradnju dionice Tarčin – Konjic na Koridoru Vc

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar pristupa realizaciji projekta izgradnje dionice Tarčin – Konjic  na Koridoru Vc, u koju svrhu će se provesti postupak eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH („Sl. Novine F BiH“ broj 70/07 i 36/10, 25/12 i 34/16).

Pozivaju se svi vlasnici nekretnina koji se nalaze na području:

  •  Općina Konjic k.o. Bradina

radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva nad određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu izgradnje dionice Tarčin – Konjic, na Koridoru Vc.

Cijeli oglas možete pročitati OVDJE.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 28.01.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mokrom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mokrom kolovozu.

Vanredno ogranicenje:
Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica,saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer Sarajevo zapad – Tarčin.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 25.01.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po vlažnom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Vanredno ograničenje:
Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica,saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer Sarajevo zapad – Tarčin.
 
Vozačima savjetujemo da  prilagode vožnju uslovima i stanju na kolovozu.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 24.01.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mokrom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnom kolovozu.

 

Vanredno ogranicenje:

Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica,saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer Sarajevo zapad – Tarčin.
 
Vozačima savjetujemo da  prilagode vožnju uslovima i stanju na kolovozu.

Obveznice JP Autoceste FBiH uvrštene na Kotaciju SASE

Nakon što je uspješno izvršena emisija obveznica JP Autoceste FBiH, slijedeći korak je bio uvrštenje ovih vrijednosnih papira na berzansko tržište. Na Zahtjev JP Autoceste Federacije BiH u Kotaciju Berze uvršteni vrijednosni papiri – obveznice JP Autoceste Federacije BiH, kako slijedi:

Oznaka obveznice Količina Nominalna

vrijednost u KM

Datum emisije Rok dospijeća
JACFK 489.988 100,00 28. 12. 2018 28. 12. 2020

Trgovina naprijed navedenim obveznicama putem berzanskog trgovinskog sistema (BTS) će se moći odvijati počev od ponedjeljka, 28. 01. 2019. godine.

Na Kotaciju po pravilu mogu samo vrijednosni papiri najkvalitetnijih emitenata, emitenata koji imaju ozbiljne planove na tržištu kapitala i koji poštuju visoke nivoe transparentnosti koji su propisani za ovaj segment tržišta.

Press služba JP Autoceste FBiH