Obveznice JP Autoceste FBiH uvrštene na Kotaciju SASE

Nakon što je uspješno izvršena emisija obveznica JP Autoceste FBiH, slijedeći korak je bio uvrštenje ovih vrijednosnih papira na berzansko tržište. Na Zahtjev JP Autoceste Federacije BiH u Kotaciju Berze uvršteni vrijednosni papiri – obveznice JP Autoceste Federacije BiH, kako slijedi:

Oznaka obveznice Količina Nominalna

vrijednost u KM

Datum emisije Rok dospijeća
JACFK 489.988 100,00 28. 12. 2018 28. 12. 2020

Trgovina naprijed navedenim obveznicama putem berzanskog trgovinskog sistema (BTS) će se moći odvijati počev od ponedjeljka, 28. 01. 2019. godine.

Na Kotaciju po pravilu mogu samo vrijednosni papiri najkvalitetnijih emitenata, emitenata koji imaju ozbiljne planove na tržištu kapitala i koji poštuju visoke nivoe transparentnosti koji su propisani za ovaj segment tržišta.

Press služba JP Autoceste FBiH