JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA JP AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR ZA AKADEMSKU 2021./2022. GODINU

Na osnovu člana 3., 5. i 6. Pravilnika o dodjeli stipendija broj 01-12365-20/21 od 28.10.2021. godine, direktor JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar raspisuje,

JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA JP AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR ZA REDOVNE ILI REDOVNE SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA, FAKULTETA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE (CESTOVNI SMJER), MAŠINSKOG FAKULTETA I ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA, PRAVNOG FAKULTETA I EKONOMSKOG FAKULTETA POČEV OD TREĆE GODINE PRVOG CIKLUSA STUDIJA I PRVE I DRUGE GODINE DRUGOG CIKLUSA STUDIJA ZA AKADEMSKU 2021./2022. GODINU

I

 Planom poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar predviđena su sredstva za stipendiranje redovnih i redovnih samofinansirajućih studenata Građevinskog fakulteta, Fakulteta za saobraćaj i komunikacije (cestovni smjer), Elektrotehničkog fakulteta, Mašinskog fakulteta, Pravnog fakulteta i Ekonomskog fakulteta dodiplomskog i postdiplomskog studija, počev od treće godine prvog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini.

II

Ukupan broj planiranih stipendija za dodjelu je 30, od čega je deset stipendija planirano za studente počev od treće godine prvog ciklusa i to za studente:

 • Građevinskog fakulteta,
 • Saobraćajnog fakulteta,
 • Elektrotehničkog fakulteta,
 • Mašinskog fakulteta.
 • Pravnog fakulteta,
 • Ekonomskog fakulteta.

Dvadeset stipendija za studente prve i druge godine drugog ciklusa studija i to za studente:

 • Građevinskog fakulteta,
 • Saobraćajnog fakulteta,
 • Elektrotehničkog fakulteta,
 • Mašinskog fakulteta
 • Pravnog fakulteta,
 • Ekonomskog fakulteta.

Stipendije će biti dodijeljene za smjerove koji se odnose na potrebe JP Autoceste FBiH, a tiču se građenja, upravljanja i održavanja autocesta.

Visina mjesečne stipendije iznosi:

200 KM – za studente treće godine prvog ciklusa studija (za akademsku 2021./2022. godinu)

300 KM – za studente prve i druge godine drugog ciklusa studija (za akademsku 2021./2022. godinu).

III

S izabranim kandidatima, zaključuje se Ugovor o dodjeli stipendija kojim se međusobno regulišu prava i obaveze stipendista i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

IV

Izbor kandidata i dodjela stipendija izvršit će se na način i po postupku predviđenom u Pravilniku o dodjeli stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

V

Pravo sudjelovanja na Konkursu imaju izuzetno uspješni studenti u statusu redovnog studenta ili redovnog samofinansirajućeg studenta koji studiraju fakultete nabrojane u članu II, na osnovu rezultata ostvarenih u 2020./2021. akademskoj godini, po sljedećim uvjetima:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine s mjestom prebivališta u BiH;
 2. da je student jednog od univerziteta u Bosni i Hercegovini i ima status redovnog studenta redovnog samofinansirajućeg studenta dodiplomskog i postdiplomskog studija, počev od treće godine studija,
 3. da nema odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježje stipendije od javnog sektora (općine, Grad, Kanton, FBiH, BiH, fondovi, ministarstava i javna preduzeća).

VI

Obavijest o utvrđenim listama kandidata, koji su ostvarili pravo na stipendiju Komisija objavljuje na web stranici JP Autoceste FBiH www.jpautoceste.ba najkasnije 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave za dodjelu stipendija.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 1. Biografiju
 2. Uvjerenje o državljanstvu
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. CIPS prijava mjesta prebivališta
 5. Uvjerenje/potvrda da je kandidat redovan student/redovan samofinansirajući student
 6. Uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine
 7. Izjava (popunjava kandidat) ovjerena od strane nadležne općinske službe da kandidat nema odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježje stipendije od javnog sektora (općine, Grad, Kanton, FBiH, BiH, fondovi, ministarstava i javna preduzeća) za akademsku godinu 2021./2022. godinu.
 8. Kućna lista (izdaje se i ovjerava u Općini)
 9. Uvjerenje o visini prosječnih primanja za članove domaćinstva (potvrda firme o visini plate, čekovi od penzije, i drugih novčanih primanja ili potvrda o nezaposlenosti)
 10. Za studente porodica RVI i civilnih žrtava rata dostaviti dokaz o statusu (rješenje nadležnog organa).

Kompletna dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Konkurs je otvoren do 15.11.2021.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

 Dopuna dokumentacije koja stigne izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava kao prilog prijavi, neće se razmatrati.

Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

 Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu:

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Ul. Adema Buća 20

88 000 Mostar

s naznakom “Prijava za dodjelu stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar“

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 29.10.2021.god

Svilaj – Odžak (10 km)

Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zenica sjever -Tarčin (93 km)

Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)

Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Vanredna regulacija saobraćaja dionica Podlugovi – Sarajevo sjever:
Zbog izvođenja radova zamjene asfalta, desna strana dionice Podlugovi – Sarajevo sjever, saobraćaj se odvija usporeno, dvosmjerno, suprotnom kolovoznom trakom od zone radova.
Vanredna regulacija saobraćaja dionica Kakanj – Visoko:
Zbog izvođenja radova na zamjeni prijelaznih naprava na mostu u naselju Dobrinje, desna strana autoceste, dionica Kakanj-Visoko (smjer Kakanj – Visoko) saobraćaj se odvija dvosmjerno u suprotnoj traci od zone radova.
Molimo sve korisnike autoceste da poštuju privremenu regulaciju saobraćaja i da vožnju prilagode uslovima na autocesti.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 28.10.2021.god

Svilaj – Odžak (10 km)

Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zenica sjever -Tarčin (93 km)

Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)

Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Vanredne regulacije saobraćaja:
Zbog izvođenja radova sanacije kolničke konstrukcije,desna strana autoceste A1,dionica Podlugovi – Sarajevo sjever, saobraćaj se odvija usporeno, dvosmjerno, suprotnom kolovoznom trakom od zone radova.
Zbog izvođenja radova na zamjeni prijelaznih naprava na mostu u naselju Dobrinje, desna strana autoceste, dionica Kakanj-Visoko (smjer Kakanj – Visoko) saobraćaj se odvija dvosmjerno u suprotnoj traci od zone radova.
 
Molimo sve korisnike autoceste A1 da poštuju privremenu regulaciju saobraćaja na mjestu izvođenja radova. 

Vlada FBiH prihvatila inicijative za kreditna zaduženja za izgradnju autoceste od Ovčara do Mostara jug

Na današnjoj sjednici u Sarajevu, Federalno ministarstvo financija upoznalo je Vladu FBiH sa informacijom o zajmovima Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Europske investicijske banke (EIB) i komercijalnih banaka radi financiranja izgradnje autoceste od Ovčara do Mostara jug na Koridoru Vc.

Iz kreditnih sredstava EIB-a i EBRD-a vršilo bi se financiranje izgradnje dionica od Ovčara do Mostara sjever u ukupnoj dužini od oko 35 kilometara. Obje banke su već dostavile pisma namjere kojim iskazuju svoju zainteresiranost za financiranje projekta koji se se sastoji od tri dionice i to Ovčari – ulaz u tunel Prenj, tunel Prenj i tunela Prenj – Mostar sjever.

Podržane su inicijative da kreditnim zaduženjima od po 300 milijuna eura kod EBRD-a i EIB-a budu osigurana sredstva za izgradnju dionice Ovčari – Mostar sjever.

Vlada je podržala i inicijativu da kreditnim zaduženjem kod EBRD-a od 50 milijuna eura budu osigurana sredstva za dionicu Mostar sjever – Mostar jug.

Federalna ministarstva financija, te prometa i komunikacija, kao i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar će u timove za pregovore o ovim kreditnim aranžmanima imenovati ovlaštene predstavnike, a konačne odluke o zaduženjima bit će donesene po okončanju pregovora sa EBRD-om i EIB-om i utvrđivanju konačnih uvjeta kreditnih zaduženja, po kojima će krajnji dužnik biti JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar. Federalno ministarstvo financija će Vladi FBiH podnijeti informaciju o pregovorima i tekstove usuglašenih Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i EBRD-a, odnosno EIB-a, a današnje zaključke dostaviti Ministarstvu financija i trezora BiH radi provedbe dalje procedure u svezi kreditnog zaduženja.

Autoceste FBiH i Mastercard nastavljaju saradnju: Pogodnosti za korisnike ACC usluge!

JP Autoceste FBiH i ove godine u saradnji sa Mastercard organiziraju akcijske pogodnosti za postojeće korisnike ACC usluge.

Svim korisnicima koji putem mobilne aplikacije ili korisničkog web portala sa svojom Mastercard karticom izvrše dopunu u iznosu većem od 30,00 KM Mastercard poklanja određeni iznos.

Na svaku dopunu novčanih sredstava na ACC korisnički račun, Autoceste FBiH daruje bonus od 20 %.

Akcija traje od 03.11.2021. od 08:00 sati do isteka predviđenih sredstava.

Ostali detalji nalaze se na letku u prilogu.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 27.10.2021.god

Svilaj – Odžak (10 km)

Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zenica sjever -Tarčin (93 km)

Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)

Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Vanredna regulacija saobraćaja dionica Podlugovi – Sarajevo sjever:
Zbog izvođenja radova zamjene asfalta, desna strana dionice Podlugovi – Sarajevo sjever, saobraćaj se odvija usporeno, dvosmjerno, suprotnom kolovoznom trakom od zone radova.
Vanredna regulacija saobraćaja dionica Kakanj – Visoko:
Zbog izvođenja radova na zamjeni prijelaznih naprava na mostu u naselju Dobrinje, desna strana autoceste, dionica Kakanj-Visoko (smjer Kakanj – Visoko) saobraćaj se odvija dvosmjerno u suprotnoj traci od zone radova.
Molimo sve korisnike autoceste da poštuju privremenu regulaciju saobraćaja i da vožnju prilagode uslovima na autocesti.

 

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 26.10.2021.god

Svilaj – Odžak (10 km)

Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zenica sjever -Tarčin (93 km)

Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)

Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

 

Vanredna regulacija saobraćaja dionica Podlugovi – Sarajevo sjever:
Zbog izvođenja radova zamjene asfalta, desna strana dionice Podlugovi – Sarajevo sjever, saobraćaj se odvija usporeno, dvosmjerno, suprotnom kolovoznom trakom od zone radova.
Vanredna regulacija saobraćaja dionica Kakanj – Visoko:
Zbog izvođenja radova na zamjeni prijelaznih naprava na mostu u naselju Dobrinje, desna strana autoceste, dionica Kakanj-Visoko (smjer Kakanj – Visoko) saobraćaj se odvija dvosmjerno u suprotnoj traci od zone radova.
Molimo sve korisnike autoceste da poštuju privremenu regulaciju saobraćaja i da vožnju prilagode uslovima na autocesti.