Objavljen Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za izgradnju dionice Tarčin – Konjic na Koridoru Vc

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar pristupa realizaciji projekta izgradnje dionice Tarčin – Konjic  na Koridoru Vc, u koju svrhu će se provesti postupak eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH („Sl. Novine F BiH“ broj 70/07 i 36/10, 25/12 i 34/16).

Pozivaju se svi vlasnici nekretnina koji se nalaze na području:

  •  Općina Konjic k.o. Bradina

radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva nad određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu izgradnje dionice Tarčin – Konjic, na Koridoru Vc.

Cijeli oglas možete pročitati OVDJE.