Vlada FBiH prihvatila inicijativu za financiranje infrastrukturnih projekata

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i prihvatila inicijativu da sredstva iz akumulirane dobiti javnih poduzeća i iz klirinškog duga Ruske Federacije budu usmjerena za realizaciju prioritetnih infrastrukturnih projekata.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da hitno, a najkasnije u roku od 30 dana, osiguraju održavanje skupština u resornim javnim poduzećima. Prihvatila je i slijed aktivnosti s ciljem realizacije projekata predloženih inicijativom resornog federalnog ministarstva.

Federalna ministarstva prometa i komunikacija, finansija, energije, rudarstva i industrije, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar i JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo zaduženi su da, u okviru svojih nadležnosti i u saradnji s nižim nivoima vlasti, poduzmu sve potrebne aktivnosti u cilju realizacije današnjih zaključaka.

Federalno ministarstvo financija zaduženo je da, u što kraćem roku, pripremi rebalans proračuna FBiH u skladu sa ovim zaključcima, a Autoceste FBiH i Ceste FBiH rebalanse svojih planova poslovanja za 2017. godinu.

Kao prioritetni projekti, u današnjoj informaciji su navedeni izgradnja brze ceste Lašva – Nević Polje, cestovno povezivanje Sarajeva i Goražda, zaobilaznice Mostar – jug i Mostar – sjever (kao dionice autoceste na Koridoru Vc), Gradska prva  transverzala Sarajevo i autocesta Žepče – Tuzla.

Konačnu odluku o ovoj inicijativi i njenoj realizaciji donijet će Parlament FBiH.

 

Brza cesta Lašva – Nević Polje, duljina 24 km, procijenjeni troškovi gradnje 183 milijuna eura

LOT 5 Mostar sjever – Mostar jug, 16 km duljina, procijenjeni troškovi gradnje 215 milijuna eura

Autoceste Tuzla – Žepče, duljina 56 km, procijenjena vrijednost izgradnje 520 milijuna eura