Otvorene aplikacije za izgradnju poddionice Ponirak – Vraca na Koridoru Vc

Danas je u Operativnom uredu JP Autoceste FBiH u Sarajevo obavljeno javno otvaranje aplikacija za izgradnju autoceste na Koridoru Vc, poddionica Ponirak – Vraca.

Rok za dostavljanje aplikacija bio je 22.09.2017. do 12:00 sati, a javno otvaranje održano je istog dana u 13:30 sati.

Aplikacije za pretkvalifikaciju za izgradnju poddionice Vranduk – Ponirak predale su sljedeće kompanije:

Joint Venture Tirrena Scavi S.p.A. – TOTO S.p.A. Constructioni Generali (Italija), NUROL Insaat ve Ticaret A.S. (Turska), Joint Venture  MARTI Tunnelbau AG – MART GmbH – TuCon A.S. (Švicarska, Austrija i Slovačka), Strabag A.G. (Austrija), Joint Venture: Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. and CIPA S.P.A. (Italija), Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Turska) i Euro-Asfalt d.o.o. (BiH).

Nakon otvaranja aplikacija, tenderska komisija JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar će izvršiti pregled i ocjenu pristigle dokumentacije, te potom odabrati kvalifikovane ponuđače, kojima će biti poslani pozivi za dostavu finansijskih ponuda.

Poddionica Ponirak – Vraca duga je 2,65 km, a najznačajniji objekat na dionici je tunel Zenica dužine 2475 m lijeva cijev i 2420 m desna cijev. Procijenjena vrijednost radova iznosi 72 miliona eura. Predviđeni rok izgradnje je 30 mjeseci.

Izgradnja poddionice će se finasirati kreditnim sredstvima osiguranim kod Evropske investicijske banke (EIB).

Press služba JP Autoceste FBiH