Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 05.09.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

 

Vanredno ograničenje na dionici Podlugovi-Sarajevo sjever:
Zbog sanacije kolovozne konstrukcije na dijelu dionice Podlugovi- Sarajevo sjever u dužini od 3 km, saobraćaj se odvija dvosmjerno uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.
Vanredno ograničenje na dionici Sarajevo zapad -Tarčin:  
Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica, saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku, smjer Sarajevo zapad – Tarčin.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 04.09.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

 

Vanredno ograničenje na dionici Podlugovi-Sarajevo sjever:
Zbog sanacije kolovozne konstrukcije na dijelu dionice Podlugovi- Sarajevo sjever u dužini od 3 km, saobraćaj se odvija dvosmjerno uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.
Vanredno ograničenje na dionici Sarajevo zapad -Tarčin:  
Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica,saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer Sarajevo zapad – Tarčin.

DO SADA U OTKUP ZEMLJIŠTA ZA AUTOCESTU MOSTAR JUG – KVANJ ULOŽENO 1,4 MILIONA KM

Prije pet mjeseci počela je eksproprijacija zemljišta za dionicu autoceste Mostar jug – Kvanj koja prolazi kroz katastarske općine Hodbina, Malo Polje, Kosor, Ortiješ, Gnojnice Donje i Blagaj u ukupnoj dužini od 9 km. Sve navedene katastarske općine administrativno pripadaju području Grada Mostara čija imovinsko-pravna služba provodi postupak eksproprijacije u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH.

Izvršen je terenski obilazak svih parcela na dionici o čemu je Služba za nekretnine Grada Mostara sačinila zapisnike o uviđaju na terenu u cca 200 predmeta. Više od 90% vlasnika i njihovih punomoćnika na terenu se na zapisnik izjasnilo da se ne protivi postupku eksproprijacije.

Do sada je doneseno ukupno 50 rješenja o eksproprijaciji i ni na jedno od njih nije uložena žalba iako se ista odnose na parcele u privatnom vlasništvu. Većina preostalih rješenja je u proceduri i očekuje se njihovo brzo donošenje.

Nakon njihove pravomoćnosti i dostave nalaza imenovanih stalnih sudskih vještaka s procjenama zakazane su ukupno 33 rasprave za sporazumno određivanje naknade za eksproprisane nekretnine i zaključeno je ukupno 33 sporazuma o naknadi, te je za većinu njih već isplaćen novac. Ti sporazumi se odnose na nekretnine u katastarskim općinama Ortiješ, Kosor i Malo Polje. Niti jedan predmet za sada nije proslijeđen na sudski izvanparnični postupak sporazumnog određivanja naknade zbog nezadovoljstva visinom iste.

Što se tiče preostalih 17 predmeta u kojima su donesena rješenja, iščekuju se termini rasprava o sporazumnom određivanju cijena koje određuje Grad Mostar, kao voditelj postupka.

Do sada je JP Autoceste FBiH po osnovu izuzimanja zemljišta za potrebe izgradnje autoceste Mostar jug – Kvanj isplatilo preko 1,4 miliona KM na osnovu rješenja koji su donijele općinske komisije zadužene za provedbu postupka eksproprijacije i na osnovu nalaza stalnih sudskih vještaka koji su imenovani od strane Grada Mostara.

Zasad je ukupno otkupljeno 28.309 m2 zemljišta u privatnom vlasništvu.

U katastarskoj općini Ortiješ, prvoj u kojoj je započet postupak eksproprijacije na dionici Mostar jug – Kvanj, zasad je otkupljeno oko 30% ukupne površine zemljišta i okončano više od 35% predmeta potpune eksproprijacije bez ijedne žalbe na rješenja ili prigovora na naknadu za eksproprisano zemljište.

Postupak eksproprijacije za autocestu Mostar jug – Kvanj je započeo na osnovu zakonski usvojenih dokumenata i to Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH Autocesta na Koridoru Vc i Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice Mostar jug – Tunel Kvanj na trasi Koridora Vc.

U skladu s istima i Elaboratom eksproprijacije na poddionici Mostar Jug – Kvanj podnesen je prijedlog za eksproprijaciju nakon svih prethodnih radnji predviđenih Zakonom o eksproprijaciji FBiH.

Izgradnjom dionice Mostar jug – Buna koja je podijeljena na dvije poddionice Mostar Jug – Kvanj i Kvanj – Buna (tunel Kvanj), povezat će se Mostar sa evropskom mrežom autocesta i činiti funkcionalnu neprekinutu autocestu od granice Bijača pa sve do ulaska u Mostar, što je od neprocjenjivog značaja za bh. građane, kompanije i poduzetnike.

Press služba JP Autoceste FBiH

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 03.09.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

 

Vanredno ograničenje na dionici Podlugovi-Sarajevo sjever:
Zbog sanacije kolovozne konstrukcije na dijelu dionice Podlugovi- Sarajevo sjever u dužini od 3 km, saobraćaj se odvija dvosmjerno uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.
Vanredno ograničenje na dionici Sarajevo zapad -Tarčin:  
Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica,saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer Sarajevo zapad – Tarčin.
 

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 02.09.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

 

Vanredno ograničenje na dionici Podlugovi-Sarajevo sjever:
Zbog sanacije kolovozne konstrukcije na dijelu dionice Podlugovi- Sarajevo sjever u dužini od 3 km, saobraćaj se odvija dvosmjerno uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.
 
Vanredno ograničenje na dionici Sarajevo zapad -Tarčin:  
Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica,saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer Sarajevo zapad – Tarčin.