Studenti Internacionalnog fakulteta Travnik posjetili gradilište Vranduk – Ponirak

U sklopu stručno-edukativne posjete, studenti Internacionalnog fakulteta Travnik, u pratnji profesora Ermedina Halilbegovića i asistenta Tarika Zahirovića, obišli su gradilište Vranduk – Ponirak.

Studenti su imali priliku da se na terenu upoznaju sa izuzetno teškim geološkim uvjetima trase, kao i načinom gradnje mostova i vijadukta. Također, posjetili su tunel Vranduk i upoznali se sa Novom austrijskom tunelskom metodom po kojoj se gradi ovaj tunel.

„Zahvaljujemo se JP Autoceste FBiH koji su nam omogućili da posjetimo gradilište. Također, želim da se zahvalim izvođačima radova Hering i Azvirt i njihovim inžinjerima, koji su izuzetno objasnili gradnju kako svakog objekta tako i trase. Smatram da je potrebno da studenti što češće dolaze na gradilište,  jer više se nauči na terenu za jedan dan, nego na predavanjima“, kazao je Ermedin Halilbegović, profesor Internacionalnog univerziteta Travnik.

Edukativnoj posjeti prisustvovalo je 13 studenata prve, druge, treće i četvrte godine Fakulteta politehničkih nauka i Saobraćajnog fakulteta Univerziteta Travnik.

„Građevinski sam tehničar i imam određeno iskustvo u odnosu na kolege, ali ovo je nešto što ne možete vidjeti svaki dan. Nemate priliku svaki dan da vidite kako se gradi vijadukt, tunel, a posebno ne na predavanjima. Definitivno nije isto što doživiš na teorijskom dijelu nastave i kada gledaš na licu mjesta kada se nešto gradi. Praksa i teorija se mnogo razlikuju, ali zajedeno su idealan spoj“, izjavio je Edin Delić, student druge godine Fakulteta politehničkih nauka na Internacionalnom fakultetu Travnik.

JP Autoceste FBiH na ovaj način daju doprinos kvalitetnijem i potpunijem obrazovanju budućih inžinjera.

Press JP Autoceste FBiH

 

Aktivnosti na projektu Mostar jug – tunel Kvanj se nastavljaju, interna provjera Banke (EBRD) ne utječe na daljnji rad

Nezavisni mehanizam odgovornosti u realizaciji projekata (IPAM) Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) preporučio je provjeru usklađenosti poddionice Mostar Jug – tunel Kvanj na autocesti Koridor Vc u Bosni i Hercegovini.

Preporuka provjere usklađenosti koju je proveo IPAM je nezavisna provjera kojom se utvrđuju činjenice kako bi se ustanovilo da li je Banka (EBRD) poštivala svoje ekološke i socijalne politike u vezi s projektom. Tokom ovog procesa rad na projektu će se nastaviti.

Dakle, nezavisni mehanizam odgovornosti u realizaciji projekata (IPAM) koji prima i razmatra žalbe osoba i organizacija civilnog društva pogođenih projektima koje finansira Banka je 2020. godine zaprimio zahtjev lokalnog stanovništva koji su postavili pitanje da li je projektna poddionica Mostar Jug – Tunel Kvanj usklađena sa ekološkom i socijalnom politikom EBRD-a u, iznoseći tvrdnju da bi sadašnja trasa autoputa lokalnim stanovnicima nanijela štetne ekološke, ekonomske i kulturne utjecaje.

Aktivnosti na projektu se nastavljaju i navedena interna provjera Banke ne utječe ni na kakav način na daljnji rad na projektu Mostar jug – tunel Kvanj.

U nastavku podsjećamo na činjenice u vezi s napretkom aktivnosti na pripremi za izgradnju poddionice Mostar jug – tunel Kvanj:

Konačni položaj trase autoceste kroz teritorij BiH utvrđen je Prostornim planom područja posebnih obilježja od značaja za FBiH „Autocesta na koridoru Vc“, koji je usvojen u Parlamentu FBiH u februaru 2017. godine. Tokom provedbe projekata provedene su sve zakonske mjere informiranja, komunikacije i vidljivosti, čiji je cilj bio podizanje svijesti ciljnih grupa projekta i opće javnosti o ciljevima i rezultatima projektnih aktivnosti.

Za potrebe izbora optimalne trase autoceste na području Mostara jug – Buna struka je međunarodno poznatim metodama multikriterijskih analiza usporedila prvobitne trase iz projektne dokumentacije, alternativnog prijedloga iz 2010. i nove odabrane trase iz 2017. zasnovane isključivo na aspektima zadovoljenja potreba stanovništva, očuvanja prirodnih vrijednosti sa prepoznatljivim ambijentom, povećanja stepena pristupačnosti materijalnim resursima i dobrima, povećanja dostupnosti obrazovanju, naučnim i kulturnim institucijama, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, tj. pružanje podrške privrednom razvoju uz punu zaštitu okoliša, odnosno očuvanja zdrave životne sredine.

U sklopu pripreme projekta, za ovu dionicu je izrađen Paket okolišne i društvene procjene, koji obuhvata mjere za ublažavanje utvrđenih mogućih utjecaja i usklađivanje sa zahtjevima zakonodavstva u Federaciji BiH, Okolišnim i društvenim provedbenim zahtjevima EBRD-a (2014) i direktivama EU.

Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o utvrđivanju javnog interesa za dionicu Mostar jug – Buna, poddionica Mostar jug – Tunel Kvanj, JP Autoceste FBiH je započelo proces eksproprijacije za usvojenu trasu. Postupak eksproprijacije se provodi u skladu s Planom otkupa zemljišta i obnove sredstava za život koji smo izradili za ovu dionicu, u skladu sa zakonodavstvom FBiH i zahtjevima EBRD-a.

JP Autoceste FBiH kao korisnik eksproprijacije u postupku do sada je otkupilo nešto više od 80% zemljišta koje je bilo u privatnom vlasništvu. Visok stepen eksproprijacije, uz minimalan broj sudskih predmeta, ukupno dva, ukazuje na činjenicu da se rezidentno stanovništvo ne protivi trasi, već da je sporazumno potpisalo rješenja i dobilo naknadu, među njima su i vlasnici pet kuća otkupljenih tokom postupka eksproprijacije. Dakle, od ukupno 233 formirana predmeta do sada je završeno 188 predmeta.

Za poddionicu Mostar jug – Tunel Kvanj Federalno ministarstvo okoliša i turizma je izdalo okolinsku dozvolu 17.02.2021. godine, nakon što je održana Javna rasprava o Studiji uticaja na okoliš Mostar jug – tunel Kvanj u Mostaru 14. septembru 2020. godine, pri čemu su bili ispoštovani svi zakonski elementi.

Podršku ovom projektu od javnog interesa za razvoj grada Mostara i cjelokupne zajednice pružili su gradonačelnik Mostara, zvanični predstavnici lokalnih zajednica Ortiješ/Lakševine, Blagaj i Malo Polje, predstavnici Srba povratnika Grada Mostara, ugledni privrednici i rezidentno stanovništvo.

 

Press JP Autoceste FBiH