EIB traži ponavljanje tendera za dionicu Počitelj – Zvirovići

Evropska Investicijska Banka (Banka) je dana 27.12.2017. godine dostavila JPAC pismo u kojem traži da se postupak dodjele ugovora na izgradnji dionice Počitelj-Zvirovići ponovi.

Naime, Banka smatra da je došlo do povrede postupka nabavke uslijed objavljivanja povjerljivih informacija u pojedinim medijima. Navedeno je da su istim prekršene odredbe o povjerljivosti iz Ugovora o finansiranju zaključenog između BiH i Banke, iako je Uprava JPAC je učinila sve da zaštiti integritet procesa evaluacije ponuda koji je započeo 17.07. 2017. godine. U tom smislu, Banka u svom pismu nudi eksperta koji će, o trošku Banke, pomoći JPAC u ponovljenom postupku.

Uprava JPAC ni na koji način ne želi da ugrozi partnerski odnos sa Bankom kao jednim od ključnih finansijera u izgradnji Koridora Vc te će nastaviti komunkaciju sa Bankom u želji da se proces imenovanja eksperta i ponovnog tenderisanja sprovede što je prije moguće.

Uprava JPAC