Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 22.09.2021.god

Zenica sjever -Tarčin (93 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Vanredna regulacija saobraćaja:
Zbog izvođenja radova zamjene asfalta,lijeva strana dionice Podlugovi – Sarajevo sjever, saobraćaj se odvija usporeno, dvosmjerno suprotnom kolovoznom trakom od zone radova.
Molimo sve korisnike autoceste A1 da poštuju privremenu regulaciju saobraćaja na mjestu izvođenja radova.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 21.09.2021.god

Zenica sjever -Tarčin (93 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Vanredna regulacija saobraćaja:
Zbog izvođenja radova zamjene asfalta,lijeva strana dionice Podlugovi – Sarajevo sjever, saobraćaj se odvija usporeno, dvosmjerno suprotnom kolovoznom trakom od zone radova.
Molimo sve korisnike autoceste A1 da poštuju privremenu regulaciju saobraćaja na mjestu izvođenja radova.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 20.09.2021.god

Zenica sjever -Tarčin (93 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mokrom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mokrom kolovozu.

Vanredna regulacija saobraćaja:
Zbog izvođenja radova zamjene asfalta,lijeva strana dionice Podlugovi – Sarajevo sjever, saobraćaj se odvija usporeno, dvosmjerno suprotnom kolovoznom trakom od zone radova.
Molimo sve korisnike autoceste A1 da poštuju privremenu regulaciju saobraćaja na mjestu izvođenja radova.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 17.09.2021.god

Zenica sjever -Tarčin (93 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Vanredna regulacija saobraćaja:
Zbog izvođenja radova na sanaciji mosta MO6 i zamjene asfalta, lijeva strana dionice Podlugovi – Sarajevo sjever, saobraćaj se odvija usporeno, dvosmjerno, suprotnom kolovoznom trakom od zone radova.
Molimo sve korisnike autoceste A1 da poštuju privremenu regulaciju saobraćaja na mjestu izvođenja radova.

Podrška projektu Erasmus+TRAFSAF

JP Autoceste FBiH podržale međunarodnu konferenciju „Nove metode učenja i refleksija najboljih praksi zemalja EU na stanje sigurnosti saobraćaja u BiH“, koja se održala od 14. do 16. septembra 2021. godine u prostorijama Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

Prvog dana konferencije, Šef Odjela za upravljanje i nadzor saobraćaja Zlatko Demirovski održao je prezentaciju na temu „Upravljanje saobraćajem – Najbolje prakse iz sigurnosti saobraćaja u BiH“.

„Obzirom da već dugi niz godina JP Autoceste FBiH upravljaju saobraćajem, te da je kontrolni centar prvi i trenutno jedini centar u FBiH za upravljanje saobraćajem, prezentiran je rad centra kroz njegovu osnovnu funkciju i svrhu u poboljšanju sigurnosti saobraćaja. Predstavljeni su različiti sistemi koji egzistiraju na autocesti, a kojima se također upravlja iz kontrolnog centra. Također, učesnicima su prezentirani podaci o opštem stanju i pokazateljima sigurnosti saobraćaja, te mjerama kojima JP Autoceste FBiH utiče na poboljšanje sigurnosti saobraćaja“, kazao je Demirovski.

JP Autoceste FBiH upriličile su posjetu svih učesnika Centru održavanja i kontrole prometa na Drivuši (COKP). Posjeti su prisustvovali predstavnici 16 fakulteta iz Srbije, Španije, Mađarske, Slovenije, Kosova, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Konferencija se održala kao dio aktivnosti implementacije međunarodnog Erasmus+ TRAFSAF projekta – „Poboljšanje sigurnosti saobraćaja u zemljama zapadnog Balkana putem inoviranja nastavnih planova i programa dodiplomskog i master studija“.

Press JP Autoceste FBiH

 

 

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 16.09.2021.god

Zenica sjever -Tarčin (93 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnom kolovozu.

Vanredna regulacija saobraćaja:
Zbog izvođenja radova na sanaciji mosta MO6 i zamjene asfalta, lijeva strana dionice Podlugovi – Sarajevo sjever, saobraćaj se odvija usporeno, dvosmjerno, suprotnom kolovoznom trakom od zone radova.
Molimo sve korisnike autoceste A1 da poštuju privremenu regulaciju saobraćaja na mjestu izvođenja radova.

Javni poziv za uvid u Glavni projekat interregionalnog čvorišta Počitelj

Na osnovu člana 33. Zakona o autocesti na koridoru Vc („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/13), Federalno ministarstvo prostornog uređenja

 

O b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V

za uvid u

GLAVNI PROJEKAT INTERREGIONALNOG ČVORIŠTA POČITELJ

autori projekta: IPSA institut d.o.o. Sarajevo, Manedra Company d.o.o. Mostar i Elko-Marić d.o.o. Mostar

investitor: JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

1.

Na Javni poziv mogu se javiti samo stranke u postupku donošenja rješenja o izmjeni rješenja o odobrenju za građenje autoceste sa pratećim objektima na koridoru Vc, dionica Mostar jug – Južna granica, poddionica Počitelj – Zvirovići, na k.č. nabrojanim u elaboratu eksproprijacije za K.O. Ševaš Njive, područje općine Čapljina, a u skladu sa članom 33. Zakona o autocesti na koridoru Vc.

2.

Na javni poziv stranke u postupku su dužne da se izjasne u roku od osam dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnim novinama.

                                                                                                     3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 12 sati, uz prethodnu najavu na tel. 033 726 525.

Broj: UPI/03-23-2-271/15

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 15.09.2021.god

Zenica sjever -Tarčin (93 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Vanredna regulacija saobraćaja:
Zbog izvođenja radova na sanaciji mosta MO6 i zamjene asfalta, lijeva strana dionice Podlugovi – Sarajevo sjever, saobraćaj se odvija usporeno, dvosmjerno, suprotnom kolovoznom trakom od zone radova.
Molimo sve korisnike autoceste A1 da poštuju privremenu regulaciju saobraćaja na mjestu izvođenja radova.