JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ZAJEDNIČKU SURADNJU U CILJU OSTVARENJA POGODNOSTI ZA KORISNIKE ELEKTRONSKE NAPLATE CESTARINE

Na osnovu člana 7. i 8. Statuta JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar br.1.1-3923-4/16 od 30.11.2016. godine i Odluke o raspisivanju javnog poziva za iskazivanje interesa za zajedničku suradnju u cilju ostvarenja pogodnosti za korisnike elektronske naplate cestarine br. 01-9850-13/21 od 24.08.2021. godine JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar raspisuju:

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ZAJEDNIČKU SURADNJU U CILJU OSTVARENJA POGODNOSTI ZA KORISNIKE ELEKTRONSKE NAPLATE CESTARINE

I

JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar u svrhu obezbjeđenja pogodnosti prilikom kupovine i korištenja ACC TAG uređaja raspisuju javni poziv za iskazivanje interesa u vidu zajedničke suradnje.

II

S ciljem obezbjeđenja pogodnosti korisnicima elektronske naplate cestarine i utvrđivanja potencijalnih ponuđača, JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar poziva pravna lica koja obavljaju djelatnosti u domenu online plaćanja (e-commerce) da dostave ponude za zajedničku suradnju u vidu posebnih pogodnosti za korisnike elektronske naplate cestarine.

III

Po ovom Javnom pozivu JP Autocesta FBiH d.o.o Mostar, pravna lica, potencijalni ponuđači JP Autocestama FBiH d.o.o Mostar su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Ponudu na memorandumu pravnog lica za JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar kojom korisnicima elektronske naplate cestarine mogu ponuditi:
    • kupovinu ACC TAG uređaja
    • određeni bonus na dopunu za postojeće korisnike
    • dodatnu pogodnost za korisnika elektronske naplate cestarine
  2. Ovjerenu kopiju upisa pravnog lica (ponuđača) u sudski registar, sa prilozima
  3. Dokaz o iskustvu na istoj ili sličnoj suradnji sa minimalno jednim pravnim licem
  4. Ime i kontakt telefon odgovorne osobe Vašeg pravnog lica

IV

Sve potpune i blagovremeno podnesene ponude će se uzeti u razmatranje, te će se obaviti razgovor sa zainteresiranim ponuđačima koji ispunjavaju uslove iz tačke III. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Navedena dokumentacija se dostavlja putem pošte, na adresu:

Hamdije Kreševljakovića 19,

71000 Sarajevo,

Bosna i Hercegovina

S naznakom ”Prijava na javni poziv za iskaz interesa za zajedničku suradnju u vidu posebnih pogodnosti za korisnike elektronske naplate cestarine”- ne otvarati!

V

Sa odabranim ponuđačem JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar će potpisati Ugovor o zajedničkoj suradnji o kom će naknadno informisati korisnike elektronske naplate cestarine putim zvaničnih kanala informisanja.

VI

JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave troškove pravnih lica u sudjelovanju, kao ni obavezu sklapanja ugovora. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa potrebama JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar.

JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

Rok za prijavljivanje/dostavu podataka JP Autocestama FBiH d.o.o Mostar je 6 dana od datuma objave Javnog poziva u dnevnoj štampi i na web stranici JP Autocesta FBiH www.jpautoceste.ba

VII

Javno otvaranje ponuda održat će se 13.09.2021. godine u 12,00 sati u prostorijama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, Hamdije Kreševljakovića 19.

VIII

Sva dodatna objašnjenja i informacije mogu se dobiti na telefon +387 (00) 33 476 452,+387 (00) 33 476 456. Kontakt osoba: Mirnesa Agić.

 

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 07.09.2021.god

Zenica sjever -Tarčin (93 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Vanredna regulacija saobraćaja:
Zbog izvođenja radova na sanaciji mosta MO6 i zamjene asfalta, lijeva strana dionice Podlugovi – Sarajevo sjever, saobraćaj se odvija usporeno, dvosmjerno, suprotnom kolovoznom trakom od zone radova.
Molimo sve korisnike autoceste A1 da poštuju privremenu regulaciju saobraćaja na mjestu izvođenja radova.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 06.09.2021.god

Zenica sjever -Tarčin (93 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Vanredna regulacija saobraćaja:
Zbog izvođenja radova na sanaciji mosta MO6 i zamjene asfalta, lijeva strana dionice Podlugovi – Sarajevo sjever, saobraćaj se odvija usporeno, dvosmjerno, suprotnom kolovoznom trakom od zone radova.
Molimo sve korisnike autoceste A1 da poštuju privremenu regulaciju saobraćaja na mjestu izvođenja radova.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 03.09.2021.god

Zenica sjever -Tarčin (93 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Vanredna regulacija saobraćaja:
Zbog izvođenja radova na sanaciji mosta MO6 i zamjene asfalta, lijeva strana dionice Podlugovi – Sarajevo sjever, saobraćaj se odvija usporeno, dvosmjerno, suprotnom kolovoznom trakom od zone radova.
Molimo sve korisnike autoceste A1 da poštuju privremenu regulaciju saobraćaja na mjestu izvođenja rad

Vlada FBiH utvrdila javni interes za izgradnju brze ceste Lašva – Nević Polje

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Federalna vlada je donijela Odluku kojom je utvrdila da je izgradnja brze ceste Lašva – Nević Polje, u dužini od 24,385 kilometara, od javnog interesa za Federaciju BiH.

Projekt izgradnja brze ceste Lašva – Nević Polje je jedan od prioritetnih projekata u Federaciji BiH i njegovom realizacijom bi značajno bile smanjene trenutne prometne gužve na pravcu Jajce – Vitez – Sarajevo, te skraćeno vrijeme putovanja. Bila bi poboljšana i sigurnost svih učesnika u prometu, pošto se radi o jednom od najopterećenijih cestovnih pravaca u našoj državi.

U tijeku implementacije ovog projekta neophodno je obaviti veliki broj poslova, kao što su pribavljanje suglasnosti vlasnika nekretnina i instalacija, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, a zatim pribavljanje urbanističke suglasnosti i građevinske dozvole.

Izgradnja ove ceste podijeljena je na pet dionica (LOT-ova): Lašva – Kaonik, Kaonik – Selište, Selište – Vitez (petlja Vitez – ulaz u Poslovnu zonu), Poslovna zona Vitez (petlja Vitez – ulaz u poslovnu zonu – petlja Vitez – izlaz iz poslovne zone) i petlja Vitez (izlaz iz Poslovne zone) – petlja Nević Polje.

Odlukom je utvrđeno da je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar implementator i korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju brze ceste Lašva – Nević Polje na prvom, drugom, trećem i petom, a JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo na četvrtom LOT-u.

Sredstva za izgradnju brze ceste Lašva-Nević Polje (LOT 4 i LOT 5) osigurala je Vlada Federacije BiH iz proračuna FBiH, odlukama o usvajanju programa utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” utvrđenih proračunima FBiH Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Sredstva za realizaciju LOT-a 1 , LOT-a 2 i LOT-a 3 bit će osigurana kroz planove poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i iz drugih izvora.

Stupanjem na snagu danas donesene, prestaje da važi Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva – Nević Polje iz 2020. godine.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 02.09.2021.god

Zenica sjever -Tarčin (93 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Vanredna regulacija saobraćaja:
Zbog izvođenja radova na sanaciji mosta MO6 i zamjene asfalta, lijeva strana dionice Podlugovi – Sarajevo sjever, saobraćaj se odvija usporeno, dvosmjerno, suprotnom kolovoznom trakom od zone radova.
Molimo sve korisnike autoceste A1 da poštuju privremenu regulaciju saobraćaja na mjestu izvođenja radova.

U mjesecu augustu 2021. više od 1.5 milijun vozila na autocesti A1

JP Autoceste FBiH je u mjesecu augustu 2021. godine  zabilježilo ukupno 1.518.457 vozila na izlazu s autoceste A1. Ukupan broj izlaza povećan je za 27,24% u odnosu na isti period 2020. godine. U usporedbi s istim periodom 2019. godine, broj prolaza je veći za 8,67% (ili za 121.102 prolaza).

U odnosu na mjesec august 2020. godine, ostvareno je 325.055 prolaza više, a po kategorijama vozila zabilježen je sljedeći rast:  Kategorija 1 (motocikli, osobna vozila registrovana do 7 sjedišta) za + 27,64%, Kategorija 2 (laka dostavna vozila, kombi vozila, karavani visine od 1,3 m na prednjoj osovini) za +31,33%, Kategorija 3 (autobusi, kamioni s ili bez prikolice) za +23,24%, dok je za kategoriju 4 (kamioni sa četiri ili više osovina, tegljači, kombi vozila s prikolicom) zabilježen rast prometa za +16,68%.

Ostvareni prihod od naplate cestarine u periodu od 01.08. do 31.08. 2021. godine je 5.234.532,07 KM. Ukupan ostvareni prihod je povećan za 33,24% (ili za 1.305.999,15 KM) u odnosu na isti period prošle godine, a u odnosu na isti period rekordne 2019. godine, ostvareni prihod je veći za 11,85% (ili za 554.390,84 KM).

Iz navedenih podataka,  vidljivo je da su JP Autoceste FBiH unatoč izazovnim vremenima u kojima se trenutno nalazimo, pronašle način i podigle razinu svog poslovanja za nivo više, čak i u odnosu na predpandemijsko vrijeme.

Press JP Autoceste FBiH 

 

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 01.09.2021.god

Zenica sjever -Tarčin (93 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Vanredna regulacija saobraćaja:
Zbog izvođenja radova na sanaciji mosta MO6 i zamjene asfalta, lijeva strana dionice Podlugovi – Sarajevo sjever, saobraćaj se odvija usporeno, dvosmjerno, suprotnom kolovoznom trakom od zone radova.
Molimo sve korisnike autoceste A1 da poštuju privremenu regulaciju saobraćaja na mjestu izvođenja radova.