Utjecaj COVID-a 19 na naplatu cestarine i promet vozila autocestom A1 u FBiH

JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar je preduzeće sa najmanjim padom prometa vozila i prihoda od naplate cestarine u regionu koje je isključivo uzrokovano pojavom virusa COVID-19. Globalna pandemija virusa COVID-19 uzrokovala je smanjenje kretanja ljudi u cijelom svijetu, što je kod nas rezultiralo smanjenjem prometa vozila u prvoj polovini 2020. godine.

U periodu od siječnja do lipnja 2020. godine u JP Autocestama FBiH ostvaren je pad prihoda od naplate cestarine u iznosu od -17,07% i smanjenje prometa vozila od -18,04%, što u poređenju sa Hrvatskim autocestama koja je ostvarila pad prometa vozila od -32,36% u istom periodu predstavlja značajno manji pad.

Najlošiji period koji bilježe je mjesec travanj 2020. godine kada je zabilježen najveći pad prometa kako vozila tako i prihoda od naplate cestarine od -50,36%. U odnosu na Hrvatske autoceste koja je u travnju 2020. ostvarila pad prometa vozila od -75,42% evidentno je da su JP Autoceste FBiH poslovale sa manjim padom prometa.

Analiza prvog vikenda u srpnju 2020. godine je pokazala da su JP Autoceste FBiH ostvarile pad prometa vozila od -16,84% i pad prihoda od naplate cestarine od -19,74% u odnosu na odgovarajući vikend 2019. godine, dok je u susjednoj Hrvatskoj zabilježen pad prometa vozila od 28% i pad prihoda od naplate cestarine od -35% za isti period.

JP Autoceste FBiH konstantno rade na povećaju sigurnosti i zaštite kako svojih djelatnika tako i korisnika autoceste, te aktivno rade na poboljšanju svoje usluge. Jedan od načina zaštite korisnika će biti postavljanje nosača za beskontaktno plaćanje na svim naplatnim kućicama kako bi smanjili kontakt korisnika i djelatnika na naplati cestarine.

Pored navedenog bitno je naglasiti i da 10.08.2020. godine započinjemo sa novom akcijskom prodajom ACC TAG uređaja kojom planiramo dodatno smanjiti nepotrebne kontakte uz niz pogodnosti koje ACC TAG pruža kao što su: 20% bonusa na izvršenu uplatu, dopuna računa bez dolaska na naplatno mjesto, prolazak na naplati bez zaustavljanja i sl.