U ponedjeljak počinju radovi redovnog održavanja sistema u tunelima

Dana 07. 11. 2016. godine od 22:00 sata započinju radovi polugodišnjeg redovnog održavanja sistema u tunelima na autocesti A1. Vršit će se čišćenje ventilacijskog sistema, mijenjanje izgorjelih žarulja, provjera radio sistema, vatrodojavnog sistema i drugih sigurnosnih sistema, kako bi se istima produžio vijek trajanja i rada.

Radovi će trajati do 23.11.2016. godine do 04:00 sati.

Zbog izvođenja radova na snazi će biti izmjena režima prometa prema sljedećem rasporedu:

  • Zatvaranje dionice Sarajevo zapad – Lepenica, desna strana (smjer Sarajevo zapad – Lepenica) u periodu od 07.11. u 22:00 sata do 08.11.2016. godine u 05:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Gaj i Igman koji se nalaze na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Sarajevo zapad – Tarčin, lijeva strana (smjer Tarčin – Sarajevo zapad) u periodu od 08.11. u 22:00 sata do 09.11.2016. godine u 05:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Gaj i Igman koji se nalaze na dionici Sarajevo Zapad – Lepenica.
  • Zatvaranje dionice Lepenica – Tarčin, lijeva strana (smjer Tarčin – Lepenica) u periodu od 09.11. u 22:00 sata do 10.11.2016. godine u 05:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Grab, 25. Novembar i Vis koji se nalaze na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Sarajevo zapad – Tarčin, desna strana (smjer Sarajevo zapad – Tarčin) u periodu od 10.11. u 22:00 sata do 11.11.2016. godine u 05:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Vis, 25. Novembar i Gaj koji se nalaze na dionici Lepenica – Tarčin.
  • Zatvaranje dionice Sarajevo sjever – Butila, lijeva strana (smjer Butila – Sarajevo sjever) u periodu od 14.11. u 23:00 sata do 15.11.2016. godine u 02:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Vukov Gaj i Oštrik koji se nalaze na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Sarajevo sjever – Butila, desna strana (smjer Sarajevo sjever – Butila)  15.11.2016. godine, od 02:00 do 05:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Vukov Gaj i Oštrik koji se nalaze na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Zenica jug – Lašva, desna strana (smjer Zenica jug – Lašva) u periodu od 16.11. u 22:00 sata do 17.11.2016. godine u 05:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelu 1. Mart koji se nalazi na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Zenica jug – Lašva, lijeva strana (smjer Lašva – Zenica jug) u periodu od 17.11. u 22:00 sata do 18.11.2016. godine u 05:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelu 1. Mart koji se nalazi na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Međugorje – Bijača, desna strana (smjer Međugorje – Bijača) u periodu od 22.11. u 22:00 sati do 23.11.2016. godine u 01:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelu Bijela Vlaka koji se nalazi na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Međugorje – Bijača, lijeva strana (smjer Bijača – Međugorje)  23.11. u 01:00 – 04:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelu Bijela Vlaka koji se nalazi na navedenoj dionici.

Privremena prometna signalizacija će se postaviti u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanju radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u prometu daje ovlaštena osoba.

Sve informacije o radovima i privremenim regulacijama na autocesti A1 redovno će biti objavljivane putem web stranice JP Autoceste FBiH d.o.o. i BIHAMK-a.

Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar