U JP Autoceste FBiH u Sarajevu održan radni sastanak sa predstavnicima Općine Usora

U ponedjeljak 19.7.2021. godine u prostorijama operativnog ureda JP Autoceste FBiH održan je radni sastanak sa predstavnicima Općine Usora, na temu projekat izgradnje poddionice Tunel Putnikovo brdo – Medakovo i benefitima za ovu lokalnu zajednicu.

V. d. direktora JP Autoceste FBiH Elmedin Voloder i v.d. izvršni direktor Sektora za projektovanje i građenje Ešef Džafić primili su načelnika Općine Usora Zvonimira Anđelića i pomoćnika načelnika Antu Bonića.

Razgovarano je o nastavku saradnje kroz program prijateljskog okruženja u sklopu kojeg se potpisuje sporazum u kojem se definišu projekti koji su od društvenog značaja za općinu kroz koju prolazi trasa koridora.

Trasa poddionice Putnikovo brdo – Medakovo prolazi kroz općine Tešanj, Doboj jug i Usora i postupak eksproprijacije je pokrenut u svim navednim općinama.

Dionica Putnikovo brdo – Medakovo proteže se u dužini od 8,5 kilometara i dio je obilaznice oko Doboja na području FBiH. Dio projekta je i regulacija rijeke Usore u dužini 6,6 kilometara.

Izgradnja ove dionice će se finansirati sredstvima Evropske banka za obnovu i razvoj (EBRD). JP Autoceste FBiH su objavile po međunarodnim procedurama Otvoreni postupka s predkvalifikacijom. Evaulacija pristiglih ponuda je u toku.

 

Press JP Autoceste FBiH