Stvarne brojke eksproprijacije na poddionici Mostar jug – tunel Kvanj

Povodom članaka koji su objavljeni na pojedinim portalima, a koji navode kako su stanovnici naselja preko čijih imanja prolazi trasa buduće autoceste na poddionici Mostar jug – tunel Kvanj  nezadovoljni,  te kako je lokalno stanovništvo, posebno povratnici, ugroženo i kako je njihova budućnost na ovom području vrlo neizvjesna, JP Autoceste FBiH upućuje priopćenje u kojem želimo informirati javnost o stvarnim brojkama s terena za vrijeme provođenja postupka eksproprijacije.

Prostornim planom područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, “Autocesta na Koridoru Vc” riješen je položaj trase za nastavak gradnje na jugu, odnosno poddionica Mostar jug – tunel Kvanj, a odlukom Vlade FBiH od 12.12.2018. godine utvrđen je javni interes kao preduvjet za početak postupka eksproprijacije.

Postupak eksproprijacije vodi Grad Mostar, a JP Autoceste FBiH su samo jedna stranka u tom postupku. Procjenu vrijednosti vrše vještaci građevinske, prometne i poljoprivredne struke koje imenuje Grad.

Od ukupno 377 parcela predviđenih za eksproprijaciju, do sada je u potpunosti sporazumno izuzeto ukupno njih 217 ( za još 160 parcela se vodi postupak).

Od ukupno 229 predmeta eksproprijacije, sporazumno je završeno 147 ili 64% predmeta.

Od 229 potrebnih rješenja o eksproprijaciji, do petog mjeseca ove godine je donešeno 177 ili 77%, a još se čekaju ukupno 52 rješenja o eksproprijaciji koje je potrebno da donese Grad Mostar (zbog pandemije postupak je usporen).

Na trasi buduće poddionice autoceste Mostar jug – tunel Kvanj, od ukupno 229 predmeta eksproprijacije, šest stranaka se protivi izgradnji autoceste, što statistički čini 2,62%.

U katastarskoj općini Ortiješ (obuhvaća naselja Ortiješ i Lakševine) od 94 predmeta eksproprijacije, 71 predmet je riješen. Ovdje napominjemo kako niti jedan od završenih predmeta nije upućen sudu na odlučivanje zbog spora o naknadi za ekspropirano zemljište (ponuđenoj procjeni).

Do sada je za otkup zemljišta na ovoj dionici utrošeno 7.411.965,70 KM.

Iz svih prezentiranih podataka možemo vidjeti da se najveći broj građana preko čijih posjeda prolazi trasa buduće autoceste ne protivi izgradnji, dok se jedan mali broj nezadovoljnih građana nastoji iskoristi od strane pojedinaca koji prije svega imaju za cilj usporavanje izgradnje autoceste na prostoru Hercegovine.

Press služba JP Autoceste FBiH