Reagovanje

Reagovanje na tekst: Autoceste Federacije BiH: Za pet mjeseci BS Telecom dobio poslove vrijedne osam miliona maraka

Poštovani,

Povodom natpisa pojedinih medija da je JP Autoceste FBiH BS Telecomu dodijelilo poslove vrijedne osam miliona maraka, temeljem odredbi članova 1 i 7 (Interes javnosti i Mogućnost odgovora) Kodeksa Vijeća za štampu BiH, želimo da javnost istinito informišemo o sljedećem:

Tačno je da je JP Autoceste FBiH sa firmom BS Telecom zaključilo sljedeće ugovore:

1. Okvirni sporazum „Usluge cloud hostinga obračunskog sistema sistema naplate cestarine“ sa BS Telecom Sloutions, vrijednost ugovora 81.899,81 KM sa uključenim PDV-om, na period od tri godine, Prvi pojedinačni ugovor u vrijednosti: 27.299,94 KM sa uključenim PDV- om.
2. Održavanje software-skog dijela sistema naplate cestarine na svim dionicama autoceste A1, vrijednost ugovora 1.841.375,25 KM sa uračunatim PDV-om i popustom od 3%, na period od tri godine.
3. Nabavka brklji/letvi za rampe naplate cestarine, vrijednost ugovora 46.594,08 KM sa uračunatim PDV-om, na period od jedne godine ili do utroška sredstava.
4. Održavanje software-skog dijela sistema nadzora i upravljanja prometom na svim dionicama autoceste A1, vrijednost ugovora 4.451.809,19 KM sa PDV-om, za period od tri godine.
5. Okvirni sporazum „Održavanje hardware-skog dijela sistema naplate cestarine na svim dionicama autoceste A1“, vrijednost ugovora 2.421.481,50 KM sa PDV-om na period od tri godine i Prvi pojedinačni ugovor u vrijednosti 526.691,88 KM sa PDV-om na period od 12 mjeseci.
6. Održavanje Oracle infrakstrukture i tehnologija, vrijednost ugovora 46.431,45 KM sa PDV-om, na period od jedne godine ili do utroška sredstava.

Svi gore navedeni ugovori su potpisani u proteklom periodu, ali period pružanja usluga iz tih ugovora se proteže na period od zaključivanja ugovora pa do tri godine, što znači da ugovoreni iznos predstavlja trošak održavanja sistema naplate za naredne tri godine, a ne jednokratna isplata.

Nabavka gore navedenih usluga je sprovedena u skladu sa Planom poslovanja za 2018. i Planom javnih nabavki za 2018., te Zakonom o javnim nabavkama. Kompletna dokumentacija je transparentno objavljena, kako na Portalu javnih nabavki, tako i u Službenim novinama FBiH te zvaničnoj web stranici preduzeća koja je dostupna javnosti.

                                                                                              Press služba JP Autoceste FBiH