Probijena lijeva cijev tunela Pečuj na Koridoru Vc

Danas je na poddionici Klopče – tunel Pečuj (Donja Gračanica) probijena i lijeva cijev tunela Pečuj u dužini od 999,68 metara.

Desna tunelska cijev duga 1022,27 metara probijena je 5. marta 2018. godine, a probijanjem lijeve cijevi završava se dio radova čije je napredovanje bilo otežano zbog izuzetno nepovoljnih geoloških uslova.

U narednih šest mjeseci slijedi postavljanje hidroizolacije i sekundarne obloge lijeve cijevu tunela, dok se u iskopanom dijelu tunela Pečuj, kao i u tunelu Ričice već postavlja sekundarna obloga.

Inače ovo je drugi probijeni tunel na ovoj geološki komplikovanoj dionici, nakon tunel Ričice dugog 628 metara.

Poddionica Klopče – tunel Pečuj je duga 5,8 kilometra, a izvođač radova je konzorcij Euro-asfalt i Strabag AG.

Vrijednost radova nešto veća od 107 miliona eura, odnosno nešto više od 210 miliona KM, a novac je osiguran putem kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i OPEC-ovog fonda za međunarodni razvoj OFID).

Najznačajniji objekti na ovoj trasi su dva tunela Ričice i Pečuj, te četiri vijadukta Babina Rijeka, Pehare, Ričice i Klopačke Stijene.

Na gradnji ove poddionice angažovano je ukupno 430 radnika.

Zenička obilaznica trenutno je najveće gradilište autoceste na Koridoru Vc. Dionica je duga nešto više od osam kilometara i podijeljena je na dvije poddionice i to Klopče – tunel Pečuj koja je duga blizu 5,8 kilometara i Drivuša- Klopče od 2,3 kilometra, a zbog konfiguracije i geološko-tehničkih karakteristika predstavlja jednu od najzahtjevnijih dionica na Koridoru Vc.

IMPRESIVNE BROJKE
Tokom izvođenja iskopnih radova u lijevoj cijevi tunela Pečuj iskopano je 87.000 m3 stijenske mase. Za osiguranje iskopa je bilo upotrebljeno oko 10.000 m3 mlaznog betona, 290 tona armaturne mreže, 10.500 komada ankera dužina 4-12 m, 295 tona čeličnih remenata i 8.500 m3 betona za izradu temelja i podnog svoda.

 

Press služba JP Autoceste FBiH